موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اقتصاد بین المللی

عنوان سفارش :
اقتصاد بین المللی
تعداد صفحه :
18
قیمت :
9000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • ▪ در زمینه ظهور اندیشه های اقتصاد سه مرحله قابل ذکر است. (۲)
 • ● تعاریف
 • ● نظریه های اقتصادی
 • ● قانون های حاکم بر علم اقتصاد

 • ● اهداف اقتصادی
 • ▪ اقتصاد رفاه
 • ▪ اقتصاد مدیریت
 • ▪ اقتصاد بین الملل
 • ▪ اقتصاد آموزش
 • ● مکاتب اقتصادی
 • نظریه اقتصادی مرکانتلیستی

  ـ نظریه اقتصادی مارکسیستی

  ● آشنایی با برخی اصطلاحات اقتصادی

 • منابع

 • مقدمه
 • اقتصاد، دانش اطلا ع یافتن، هنر درست اندیشیدن و علم به موقع، سنجیده و محققانه عمل کردن است. در مدیریت مادی زندگانی بشر، این امر، تولید، توزیع، مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری، تکاثر ثروت و موضوعات جانبی دیگری را نیز در بر می گیرد، بنابراین هر کوششی برای شناخت، اصلا ح و ارتقای اندیشه ها، عقاید و نظرات اندیشمندان علم اقتصاد موضوع مطالعه آن خواهد بود.اقتصاد، پیشینه ای به قدمت آفرینش انسان دارد. مشاهده اولین مستنداتی که از آفرینش تهیه شده، بیان گر این مطلب است که در دوران های اولیه که هنوز اجتماعات بشری پدید نیامده بود انسان ها به گرد برکه آبی جمع می شدند تا به این وسیله نیازهای خویش را مرتفع کنند. به این ترتیب چون نیاز خوردن و آشامیدن مطرح شد، قوی ترها برتری خود را با مالکیت برکه آب بر دیگران تفهیم کردند. از این روست که تعبیر و تبیین مالکیت اولین مبحث درس اقتصاد است. در آثار مکتب یونان در عهد ارسطو Aristotle (۳۲۲-۳۸۴ پیش از میلا د) و پیش از آن در زمان استادان و صاحبان مکتب او افلا طون Plato (۳۴۷-۴۲۷ پیش از میلا د) سقراط و گاهی در کتاب های مذهبی عهد عتیق نظیر «زبور» داود، «تورات»، «انجیل» و نیز «قرآن» می توان مباحثی را در زمینه اقتصاد و مسائل مربوط به آن پیدا کرد. در قرآن (آیه ۳۲ سوره فاطر) از اقتصاد به معنی میانه روی یاد شده است. پیدایش و تکامل یک علم، در گرو تعریف و تعیین موضوع و قلمرو آن علم و شناخت روابط متعدد در میان پدیده های آن یا به قول سقراط Socrate (۳۳۹-۴۶۸ قبل از میلا د) افزایش دانش است. این روابط ثابت قانون های علمی نام دارند. (۱)

 • ▪ در زمینه ظهور اندیشه های اقتصاد سه مرحله قابل ذکر است. (۲)
 • ۱) مرحله اول: در قرن های قبل و بعد از میلا د مسیح به خاطر شرایط زندگی آن دوران اقتصاد از سیاست و اخلا ق تبعیت می کرد. با اتمام دوران قرون وسطی و تضعیف اصول حاکم بر جامعه آن دوران، اقتصاد بارهایی از تعالیم اخلاقی، کسب ثروت را هدف عمده فعالیت های انسانی قرار داد. با روی کارآمدن حاکمان، رواج مفاهیم ملت و حاکمیت ملی اقتصاد را تابع سیاست کرد و در خدمت حاکمان قرار داد.

  ۲) مرحله دوم: در قرن هجدهم پیشرفت های علوم طبیعی نشان داد که پدیده های اقتصادی، ارتباطی با تصمیم های دولت نداشته، بلکه تابع قوانین مشخص اند. به این ترتیب دانشمندان با تشریح قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی، به مطالعه مستقل دانش اقتصاد پرداختند. این مرحله با تحولات مادی که استقرار نظام سرمایه داری را به دنبال داشت، همزمان بود. البته آزادی اقتصادی یکی دیگر از نتایج این مرحله است.

  ۳) مرحله سوم: آزادی اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، مثل بیکاری و بحران های اقتصادی، باعث شد که مکتب های ضدآزادی اقتصادی، خواستار دخالت دولت در امور شوند.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 21000 تومان
  جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
  23 صفحه - 9000 تومان
  تفاوت بین اقتصاد اسلامی و غربی
  19 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 9000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 12000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 6000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 18000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 16500 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 7500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 4500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 6000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 9000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 7500 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 15000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 15000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 30000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 15000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
  28 صفحه - 7500 تومان
  سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
  6 صفحه - 4500 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
  45 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007