موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 25 آذر 1397
بازدید امروز : 1232 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اقتصاد بین المللی

عنوان سفارش :
اقتصاد بین المللی
تعداد صفحه :
18
قیمت :
2000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • ▪ در زمینه ظهور اندیشه های اقتصاد سه مرحله قابل ذکر است. (۲)
 • ● تعاریف
 • ● نظریه های اقتصادی
 • ● قانون های حاکم بر علم اقتصاد

 • ● اهداف اقتصادی
 • ▪ اقتصاد رفاه
 • ▪ اقتصاد مدیریت
 • ▪ اقتصاد بین الملل
 • ▪ اقتصاد آموزش
 • ● مکاتب اقتصادی
 • نظریه اقتصادی مرکانتلیستی

  ـ نظریه اقتصادی مارکسیستی

  ● آشنایی با برخی اصطلاحات اقتصادی

 • منابع

 • مقدمه
 • اقتصاد، دانش اطلا ع یافتن، هنر درست اندیشیدن و علم به موقع، سنجیده و محققانه عمل کردن است. در مدیریت مادی زندگانی بشر، این امر، تولید، توزیع، مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری، تکاثر ثروت و موضوعات جانبی دیگری را نیز در بر می گیرد، بنابراین هر کوششی برای شناخت، اصلا ح و ارتقای اندیشه ها، عقاید و نظرات اندیشمندان علم اقتصاد موضوع مطالعه آن خواهد بود.اقتصاد، پیشینه ای به قدمت آفرینش انسان دارد. مشاهده اولین مستنداتی که از آفرینش تهیه شده، بیان گر این مطلب است که در دوران های اولیه که هنوز اجتماعات بشری پدید نیامده بود انسان ها به گرد برکه آبی جمع می شدند تا به این وسیله نیازهای خویش را مرتفع کنند. به این ترتیب چون نیاز خوردن و آشامیدن مطرح شد، قوی ترها برتری خود را با مالکیت برکه آب بر دیگران تفهیم کردند. از این روست که تعبیر و تبیین مالکیت اولین مبحث درس اقتصاد است. در آثار مکتب یونان در عهد ارسطو Aristotle (۳۲۲-۳۸۴ پیش از میلا د) و پیش از آن در زمان استادان و صاحبان مکتب او افلا طون Plato (۳۴۷-۴۲۷ پیش از میلا د) سقراط و گاهی در کتاب های مذهبی عهد عتیق نظیر «زبور» داود، «تورات»، «انجیل» و نیز «قرآن» می توان مباحثی را در زمینه اقتصاد و مسائل مربوط به آن پیدا کرد. در قرآن (آیه ۳۲ سوره فاطر) از اقتصاد به معنی میانه روی یاد شده است. پیدایش و تکامل یک علم، در گرو تعریف و تعیین موضوع و قلمرو آن علم و شناخت روابط متعدد در میان پدیده های آن یا به قول سقراط Socrate (۳۳۹-۴۶۸ قبل از میلا د) افزایش دانش است. این روابط ثابت قانون های علمی نام دارند. (۱)

 • ▪ در زمینه ظهور اندیشه های اقتصاد سه مرحله قابل ذکر است. (۲)
 • ۱) مرحله اول: در قرن های قبل و بعد از میلا د مسیح به خاطر شرایط زندگی آن دوران اقتصاد از سیاست و اخلا ق تبعیت می کرد. با اتمام دوران قرون وسطی و تضعیف اصول حاکم بر جامعه آن دوران، اقتصاد بارهایی از تعالیم اخلاقی، کسب ثروت را هدف عمده فعالیت های انسانی قرار داد. با روی کارآمدن حاکمان، رواج مفاهیم ملت و حاکمیت ملی اقتصاد را تابع سیاست کرد و در خدمت حاکمان قرار داد.

  ۲) مرحله دوم: در قرن هجدهم پیشرفت های علوم طبیعی نشان داد که پدیده های اقتصادی، ارتباطی با تصمیم های دولت نداشته، بلکه تابع قوانین مشخص اند. به این ترتیب دانشمندان با تشریح قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی، به مطالعه مستقل دانش اقتصاد پرداختند. این مرحله با تحولات مادی که استقرار نظام سرمایه داری را به دنبال داشت، همزمان بود. البته آزادی اقتصادی یکی دیگر از نتایج این مرحله است.

  ۳) مرحله سوم: آزادی اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، مثل بیکاری و بحران های اقتصادی، باعث شد که مکتب های ضدآزادی اقتصادی، خواستار دخالت دولت در امور شوند.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 2000 تومان
  جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
  23 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 2000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 2000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 2000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 2000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 2000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 2000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 2000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 2000 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 2000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 2000 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 2000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 2000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 2000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 2000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 2000 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 2000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 2000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 2000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 2000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 2000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 2000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 2000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 2000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 2000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 2000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 2000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007