موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اقتصاد بین الملل

عنوان سفارش :
اقتصاد بین الملل
تعداد صفحه :
15
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • جهانی شدن و اقتصاد سیاسی بین الملل:

  نظریات رایج در زمینه جهانی شدن اقتصاد:

 • پیشینه تاریخی:
 • بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل در چهارچوب نظریه لیبرالیسم :

 • منابع:

 • اقتصاد سیاسی بین الملل با تا کید بر روابط متقابل اقتصاد و سیاست در واقع بر این نکته متمرکز است که بررسی توامان این دو حوزه به صورت یک طیف مطالعاتی واحد درک بهتری از تحولات ملی و بین المللی ارائه می کند. اقتصاد سیاسی بین الملل با رشد شتابان اقتصاد بین المللی در دهه 1960 و علاقه فزاینده به ابعاد سیاسی آن گسترش یافت .با فرو پاشی شوروی و پایان جنگ سرد ضرورت سیاسی –ایدئولوژیک جدایی مطالعاتی میان دو حوزه اقتصاد وسیاست بیش از پیش تصعیف شد . مسلما پس از اعلام نظم نوین جهانی به وسیله ایا لات متحده امریکا بعد از فرو پاشی شوروی در اوایل دهه 1990 واژه جهانی شدن در ادبیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رایج شده است و حاکی از کم شدن موانع بازرگانی بین المللی و افزایش خصوصی سازسی و سرمایه گذاری بین المللی ولذا افزایش نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی است .

  انقلاب در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات که باعث کاهش هزینه های ارتباطا ت راه دور و حمل و نقل و در نتیجه افزایش سود آوری اقتصاد بین الملل شده است به عنوان مهمترین نیروی پیش برنده به سوی یکپارچه شدن جهان عنوان می شود .فرایند جهانی شدن که اساسا بر پایه حرکت آزاد کالا ،سرمایه ،خدمات،ایده ها ، افکار...شکل گرفته است ،تصویری از جهان ارائه کرد که هر پدیده با پدیده ی دیگر مربوط ،تاثیر پذیر و تاثیر گذار است .با این تعریف جدایی نظری و عملی میان حوزه های اقتصاد و سیاست بیش از پیش متزلزل گردید ،تحت تاثیر تحولات مذکور در جهان واقعی زمینه تقویت حوزه مطالعاتی اقتصاد سیاسی بین الملل فراهم شد .در این تحقیق به اهمیت روز افزون این حوزه و همچنین تاثیر جهانی شدن خواهیم پرداخت وبه دید گاه های سه نظریه لیبرالیسم ، رئالیسم و ساختار گرایی تاریخی در این زمینه می پردازیم.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 21000 تومان
  جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
  23 صفحه - 9000 تومان
  تفاوت بین اقتصاد اسلامی و غربی
  19 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  سازمان بین الملل کار.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 3000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 30000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007