تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 2 بهمن 1396
بازدید امروز : 3411 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
تعداد صفحه :
94
قیمت :
12000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • فصل اول – کلیات
 • مقدمه
 • اركان بازار سرمايه
 • بانك ها
 • بازارهاي اوراق بهادار
 • شركت هاي سرمايه گذاري
 • ويژگي هاي تأمين سرمايه از طريق بازارهاي اوراق بهادار:
 • نحوه گسترش فعاليت در بازار سرمايه
 • نقش بازار سرمايه در اقتصاد كشور
 • نقش بازار اوليه در بازار سرمايه
 • فصل دوم - بازار سرمایه راه حل بلند مدت کاهش ناهنجاریها
 • دیدگاه نظری
 • تورم و بیکاری در اقتصاد ایران
 • فصل سوم - آسیب شناسی قوانین بورس اوراق بهادار
 • مقدمه
 • تحولات قانونی
 • بورس، نیازمند شفاف ‌سازی
 • تناسب جرم و مجازات
 • مجازات متخلف
 • فصل چهارم - نقش بورس اوراق بهادار تهران در بازار سرمايه ايران
 • مقدمه
 • مواد و روش ها
 • نتايج و بحث
 • فصل پنجم - اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني (MBS)
 • ابزارهاي مالي
 • ابزار مشتقه
 • ابزار بازار سرمايه و بازار پول
 • ابزارهاي بازار سرمايه
 • بازار رهن و پاره اي از ابزارهاي آ»
 • ويژگي هاي اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني
 • ضرورت تنوع ابزار
 • فصل ششم - آزمون تجربي رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 • مقدمه
 • مروري بر تحقيقات تجربي در مورد رابطه ميان تورم و بازده سهام
 • آزمون تجربي ميان تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 • روش تحقيق
 • بردارهاي خودرگرسيوني VAR
 • آزمون عليت
 • نتايج تجربي
 • بردارهاي هم جمعي
 • تخمين مدل VAR
 • آزمون عليت گرمجري بر اساس مدل VAR
 • خلاصه و نتيجه گيري
 • منابع و مآخذ

 • مقدمه
 • به طور كلي يكي از عوامل توليد ،‌عامل سرمايه است. اگرچه نقش ساير عوامل توليد مانند نيروي انساني،‌منابع طبيعي،‌تكنولوژي و مديريت در جريان توليد بسيار مهم است،‌ ولي اهميت سرمايه و تجهيز آن به حدي است كه مي تواند ساير عوامل را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين ،‌امر تجهيز منابع در واحدها توليدي از حساسيت خاصي برخوردار است و هميشه استفاده از ابزارهاي گوناگون در امر تجهيز منابع و هدايت آنها به سوي فعاليت هاي توليدي از انديشه هاي بنيادين توليد بوده است. در اين زمينه تجهيز پس اندازهاي مردمي و تخصيص آنها به فعاليت هاي توليدي و ايجاد امكانات لازم براي مشاركت عموم در توسعه فعاليت هاي مفيد اقتصادي، داراي اهميت ويژه اي است، زيرا مشكل اساسي در اين خصوص،‌سهم ناچيز سرمايه گذاري توليد ناخالص ملي است. اين سهم،‌كه قرار بود در پايان برنامه اول توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به 17 درصد افزايش يابد. قابل مقايسه با صهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص ملي در كشورهاي ديگر نيست. مثلا اين سهم در ژاپن حدود 32 درصد،‌ در آلمان 22 درصد، در ايتاليا 6/21 درصد، در فرانسه 3/21 درصدو در انگلستان حدود 19 درصد مي باشد و بازار سرمايه تنها مكاني است كه مي تواند زمينه تشكيل سرمايه را فراهم سازد.

  اگرچه در كشور ما عمدتاً بانك ها با جمع آوري سپرده هاي مردمي و هدايت آنها به بخش هاي مختلف اقتصادي، نيازمندي هاي بازار سرمايه را تأمين مي كنند. لكن نبايد ترديد داشت كه توسعه و تنوع ابزار مالي،‌منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي را تأمين مي كند. و امكانات لازم براي انتقال وجوه پس اندازهاي مردم را به فرصت سرمايه گذاري فراهم ساخته و نقل و انتقال اوراق بهادار موجود را تسهيل مي كند.

 • اركان بازار سرمايه
 • اركان اساسي بازار سرمايه بر سه بخش اصلي استوار است: بانك ها، بازارهاي اوراق بهادار، و شركت هاي سرمايه گذاري.

 • بانك ها
 • همانگونه كه اشاره شد، بانك ها به جمع آوري و تجهيزات سپرده هي مردم در چهارچوب مقررات پولي و بانكي كشور و هدايت آنها به بخش هاي مختلف اقتصادي مبادرت مي ورزند،‌لكن تسهيلات اعطايي بانك ها براي تأمين منابع مورد نياز واحدهاي توليدي،‌داراي شرايط و محدوديت هاي زير است:

  1-تسهيلات بانك ها، جز در مورد نسهيلات اعطايي در بخش مسكن،‌معمولاً كوتاه مدت و ميان مدت (حداكثر هفت سال) مي باشد،‌زيرا منابع بانك ها نوعاً از محل سپرده هاي كوتاه مدت تأمين مي شود. تركيب سعم سپرده ها عبارت است از: ديداري 7/39 درصد، پس انداز قرض الحسنه 3/6 درصد، كوتاه مدت (زير يك سال) 5/21 دردص،‌بلند مدت (شامل سپرده هاي يك ساله،‌دو سالهريال‌سه ساله و پنج ساله) 4/18 درصد و ساير سپرده ها 1/14 درصد.

  2-تسهيلات اعطايي بانك ها، جز در موردسرمايه گذاري هاي مستقيم آن ها، از لحاظ ميزان سهم الشركه محدود دارد.

  3-اعطاي تسهيلات در بانك ها مستلزم دريافت وثايق و تأمين كافي خواهد بود. در اين خصوص ،‌سابقه اعتباري مشتريان داراي اهميت ويژه اي است.

  4-تأمين منابع مورد نياز واحدهاي توليدي توسط بانك ها معمولاً طبق قرار دادهايي است كه قبل از اعطاي تسهيلات تنظيم مي شود. در اين قرار دادها مدت مشاركت، زمان و مدت بازپرداخت تسهيلات مشخص مي شود و تمديد آنها، ،‌نيازمند كسب مجوزهاي مربوطه خواهد بود.

  تحقیقهای مشابه
  آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
  94 صفحه - 12000 تومان
  ارتباط روانشناسی با بازاریابی
  12 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
  12 صفحه - 12000 تومان
  بازارهای پول و سرمایه
  15 صفحه - 2000 تومان
  پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
  100 صفحه - 11000 تومان
  پروژه نقش و تاثیر بیمه عمر پس انداز در بازار سرمایه
  101 صفحه - 16000 تومان
  پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
  3 صفحه - 3000 تومان
  بازار های سرمایه و بازار های اولیه و ثانویه چیست
  2 صفحه - 1000 تومان
  بازار های سرمایه و بازار های اولیه و ثانویه
  2 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری شرکتی در بازارهای نوظهور آسیا 22
  26 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24
  16 صفحه - 16000 تومان
  چشم انداز بازار سرمایه ایران در سال 1404
  25 صفحه - 3000 تومان
  آشنایی با بازارهای بورس اوراق بهادار در آمریکا
  9 صفحه - 1500 تومان
  آسیب شناسی خانواده در ایران
  83 صفحه - 10000 تومان
  آسیب شناسی خانواده در ایران
  83 صفحه - 10000 تومان
  پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
  55 صفحه - 6000 تومان
  آسیب شناسی اجتماعی زنان فرار از خانه
  18 صفحه - 2000 تومان
  آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
  31 صفحه - 3000 تومان
  آسیب شناسی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن
  17 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology
  7 صفحه - 7000 تومان
  مرمت بنا- آسیب شناسی و مرمت بنای خانه قلمی در لاهیجان بصورت پاورپوینت
  95 صفحه - 15000 تومان
  آسیب شناسی اعتیاد- روش تحقیق
  24 صفحه - 5000 تومان
  آسیب شناسی آرایش افراطی در دختران نوجوان
  18 صفحه - 2500 تومان
  آسیب شناسی دارایی های سمی و راهکار مدیریت در آن
  18 صفحه - 5000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی
  15 صفحه - 20000 تومان
  آسیب شناسی بیکاری در جوانان
  15 صفحه - 2000 تومان
  بازاریابی و پیدایش و موسس آن
  17 صفحه - 1500 تومان
  بازارهای هفتگی در گیلان
  8 صفحه - 1500 تومان
  انواع محیط بازاریابی
  8 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت بازاریابی
  22 صفحه - 2500 تومان
  بازارها و موسسات در مناطق ویژه اقتصادی اکراین
  3 صفحه - 1000 تومان
  بازاریابی الکترونیکی
  12 صفحه - 1500 تومان
  بازار یابی اینترنتی
  11 صفحه - 1500 تومان
  پروژه درس ذخیره و بازاریابی- هارد دیسک (پاور پوینت)
  23 صفحه - 2500 تومان
  بازار یابی سبز
  26 صفحه - 3000 تومان
  بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
  30 صفحه - 3500 تومان
  بازار یابی
  24 صفحه - 2500 تومان
  استراتژی قیمت گذاری در بازار یابی
  15 صفحه - 2000 تومان
  پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
  102 صفحه - 15000 تومان
  بازاریابی
  17 صفحه - 4500 تومان
  بازاریابی
  34 صفحه - 4500 تومان
  بازارها و مجتمع های تجاری گذشته و آینده
  32 صفحه - 3500 تومان
  بازاريابي، علمي عملي و عملي علمي براي بانك‌ها
  6 صفحه - 1500 تومان
  بانک و جایگاه‌یابی در بازار رقابتی
  16 صفحه - 2500 تومان
  بازارهای محلی و حمام های قدیمی ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  فرایند عملیاتی شدن بازار
  12 صفحه - 2000 تومان
  نگرشی نوین به بازاریابی
  17 صفحه - 2500 تومان
  بازار یابی و بازار یابی در بیمه
  5 صفحه - 1500 تومان
  انواع بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
  90 صفحه - 9000 تومان
  بازار
  53 صفحه - 5000 تومان
  تقسیم بازار و تعیین بازار هدف فایل بصورت پاورپوینت
  11 صفحه - 3000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
  150 صفحه - 20000 تومان
  تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
  8 صفحه - 1500 تومان
  جستجو برای یافتن بازار
  5 صفحه - 1000 تومان
  چگونه متغیرهای حسابداری تغییرات قیمت بازار سهام را توضیح می دهند
  35 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش هماهنگ سازي تضاد و تعارض در روابط مجاري بازاريابي30
  47 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیکربندی های میانجی بازاریابی – فروش در شرکت های B2B44
  66 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت رایج سیستم های اطلاعات بازاریابی در صنعت بانکداری 22
  33 صفحه - 20000 تومان
  بررسی بازار یابی شرکت نوکیا
  19 صفحه - 2500 تومان
  بررسی بازاریابی شرکت نوکیا فایل بصورت پاورپوینت
  30 صفحه - 3500 تومان
  بازار یابی بین المللی
  31 صفحه - 3500 تومان
  پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
  100 صفحه - 15000 تومان
  قيمت گذاري در بازارهاي الكترونيك
  11 صفحه - 2000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 4000 تومان
  بررسی بازارهای روستایی شرق گیلان با تحلیل جغرافیایی بر اساس روش تحقیق
  59 صفحه - 8000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 6000 تومان
  بررسی بازار یابی جهانگردی در صنعت جهانگردی
  15 صفحه - 2500 تومان
  اقتصاد بازار و توزيع درآمد
  36 صفحه - 3500 تومان
  گسترش و پخش پيامك برند از طريق بازاريابي ويروسي
  20 صفحه - 3500 تومان
  بازاریابی - مدیریت بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
  90 صفحه - 10000 تومان
  تحلیل و بررسی بازار پوشاک ایران
  42 صفحه - 6000 تومان
  بازار نساجی در ایران
  20 صفحه - 4000 تومان
  بازار یابی بیمه و روش های آن
  6 صفحه - 1500 تومان
  بررسی بازارهای قدیمی - معماری بازارها
  42 صفحه - 8000 تومان
  هدف از بازاریابی بیمه در شرکت بیمه
  6 صفحه - 1500 تومان
  بازار یابی در صنعت بیمه
  30 صفحه - 4000 تومان
  بازار یابی و بازار یابی اینترنتی
  16 صفحه - 2500 تومان
  بازاریابی در صنعت بیمه فایل بصورت پاورپوینت
  21 صفحه - 4000 تومان
  نقش بازارهاي بومي در رونق اقتصادي بررسي وضعيت بازارهاي هفتگي در ايران
  38 صفحه - 5000 تومان
  بازار یابی در صنعت ایران خودرو
  23 صفحه - 3500 تومان
  بازاریابی
  9 صفحه - 1500 تومان
  عوامل موثر بر ناکارایی بازار های مالی در ایران
  21 صفحه - 3000 تومان
  مدلسازی و بازاریابی تجارت الکترونیک
  12 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30
  51 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی از بازاریابی رابطه ی سهام دار در چین 14
  25 صفحه - 11000 تومان
  تحقیقات بازاریابی
  29 صفحه - 4000 تومان
  نقش تبلیغات در بازاریابی فرهنگی
  6 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش¬هاي سازماني بازاريابي و مديران بازاريابي
  19 صفحه - 19000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ابتلاء كنترل شده يا تحت كنترل گسترش و پخش پيامك برند از طريق بازاريابي ويروسي
  7 صفحه - 7000 تومان
  اهمیت بازار یابی از دید گاه بانکهای دولتی و خصوصی - روش تحقیق
  12 صفحه - 5000 تومان
  بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
  86 صفحه - 18000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 5000 تومان
  تجارت الکترونیک در بازار یابی بین الملل
  16 صفحه - 3000 تومان
  نمایندگی های تجاری در بازاریابی بین الملل
  28 صفحه - 3500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
  15 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سفسطه های بازاریابی مالی 11
  5 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مديريت استراتژیک ، بازار مقصد و بهترین راه برای رسیدن به این بازار در این مرحله ، تصمیم گیری مي باشد. 67
  33 صفحه - 20000 تومان
  بازار یابی توسط پست مستقیم
  3 صفحه - 1500 تومان
  بازار یابی خلاق و شناسایی نیاز های پنهان
  46 صفحه - 7000 تومان
  بازاریابی داخلی
  2 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای بازاریابی بوتیک هتلهای مستقل 8
  8 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57
  26 صفحه - 20000 تومان
  ابتلاء كنترل شده يا تحت كنترل - بررسی گسترش و پخش پيامك برند از طريق بازاريابي ويروسي
  19 صفحه - 5000 تومان
  نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازار های بین المللی
  15 صفحه - 3000 تومان
  بازار یابی در صنایع دستی.docx
  21 صفحه - 4000 تومان
  چالش های بازاریابی صنایع دستی ایران.docx
  14 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
  9 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چالش های بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی تحت شرایط بحران
  9 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 11000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - واکنش بازار بورس به آگهی¬های سود سهام : مدرک به دست آمده از بازار بورس یونان
  10 صفحه - 10000 تومان
  بررسی نوسات بازار بورس آمریکا
  19 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
  15 صفحه - 20000 تومان
  بازاریاب و بازاریابی و بازار- به روشAPA
  19 صفحه - 6000 تومان
  بازاریابی اینترنی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
  25 صفحه - 5000 تومان
  بازاریابی - تبلیغات
  9 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
  10 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
  22 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر آگهی واگذاری سهام بر عملکرد سهام شرکتهای فراموش شده از بازار 23
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی رفتارهای نامنظم در بازارهای مالی 10
  7 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
  6 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 11000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی مزایده ایستگاه تولید در بازار نیرو و با استفاده از نظریه تصمیم شکاف اطلاعاتی (IGDT) 24
  8 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29
  11 صفحه - 11000 تومان
  تأثیر واردات برنج خارجی بر بازار برنج داخلی پروژه کشاورزی
  126 صفحه - 14000 تومان
  بازار یابی گردشگری در روسیه
  32 صفحه - 3000 تومان
  بازاریابی گردشگری روسیه-پاورپوینت
  50 صفحه - 5000 تومان
  بازارهای مالی
  24 صفحه - 3000 تومان
  پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
  53 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
  7 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هم تراز نمودن استراتژی های عملیات، بازاریابی و رقابتی جهت افزایش عملکرد: یک آزمون تجربی در صنعت بانکداری خرد
  11 صفحه - 11000 تومان
  چگونه محصولات جدید را بازار یابی کنیم
  19 صفحه - 2000 تومان
  سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
  8 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
  111 صفحه - 12000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  102 صفحه - 15000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  101 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 9000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  150 صفحه - 12000 تومان
  پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
  65 صفحه - 12000 تومان
  بورس اوراق بهادار تهران
  7 صفحه - 1500 تومان
  بورس اوراق بهادار
  29 صفحه - 3500 تومان
  بررسی نوسانات بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 80
  16 صفحه - 3000 تومان
  بورس اوراق بهادار تهران
  10 صفحه - 1500 تومان
  اوراق بهادار و انواع آن
  7 صفحه - 1500 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018