موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

ارائه تجارب موفق در مقابله با آسیب ای نوین تربیتی در مدارس

عنوان سفارش :
ارائه تجارب موفق در مقابله با آسیب ای نوین تربیتی در مدارس
تعداد صفحه :
22
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • -مدارس نامرئی
 • -آموزش‌های فرامدرسه‌ای:
 • آسیب شناسی اجتماعی تربیتی در مدارس

 • افت تحصيلی
 • الف : علل آموزشی افت تحصیلی
 • ب : علل فردی افت تحصیلی
 • ج: مشكلات خانوادگی و افت تحصیلی
 • د: مشكلات محيطی و اجتماعی در افت تحصیلی
 • شيوه های مقابله با افت تحصيلی
 • اضطراب ـ ترس
 • علل اضطراب وترس
 • پيشگيری و درمان
 • كم توجهی به درس ( بی علاقه گی به انجام تكاليف درسی )
 • خشم و پرخاشگری
 • افسردگی
 • کاربرد رویکردهای علمی در ارائه روش های نوین تربیتی
 • ارائه تجارب موفق در مقابله با آسیب های تربیتی
 • تدوین الگوهای کاربردی جهت شکوفایی استعدادها
 • تجارب نوین در افزایش کیفیت فعالیّت های تربیتی
 • تجارب نوین در افزایش نشاط بخشی فعالیّت های تربیتی
 • تجارب موفق در روش ارزش های دینی و ملّی در دانش آموزان
 • روش های ایجاد ارتباط بین آموزه های تربیتی مدارس با زندگی دانش آموزان
 • روش های اثر بخش و کارآمد جهت ارائه آموزه های تربیتی در مدارس
 • روش های نوین تربیتی در تأمین سلامت روانی و عاطفی دانش آموزان
 • منابع

 • مقدمه
 • بهره گيري از تكنولوژي آموزشی به مفهوم جديد آن بي شك يكي از نوآوري هاي آموزشي محسوب مي شود. تكنولوژي آموزشي يا فناوري آموزشي تاكنون صرفاً كاربرد دستگاه هاي سمعي و بصري نيست آموزش نيز امروز معني و مفهوم جديدي پيدا كرده است. مواد و وسايل آموزشي روز به روز تنوع بيشتري مي يابند و كتاب درسي تنها يكي از آنها به حساب مي آيد.و این امر یکی از مشکلات مدارس لرستان به حساب می آیدو نقش معلم هم بيشتر راهنمايي و رهبري و هدايت است تا متكلم وحده بودن.پيشرفت علوم و فنون و توسعه حجم دانش بشري، تغيير شرايط و امكانات زندگي فردي و اجتماعي، نفوذ تكنولوژي و صنعت در روابط ملي و بين المللي، نقش زمان در سرنوشت ملت ها، ظهور مشاغل و تخصص هاي جديد تغيير نيازهاي جامعه، آگاهي ملت و ... همه و همه در تغيير و تحول برنامه ها اثر مي گذارند.«استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است که مجموعهء باورها،ارزش‌ها،رفتارها،گرایش‌ها،دانش‌ها و مهارت‌های‌ آن به نسل‌های جدید منتقل شود.سازوکار و وسیلهء این‌ انتقال،آموزش و پرورش است‌ .از کارکردهای‌ مهم‌ آموزش و پرورش استان لرستان می‌توان به انتقال فرهنگ،جامعه‌پذیری، تربیت حرفه‌ای،نوآوری،ایجاد وحدت اجتماعی و رشد شخصی اشاره کرد.در این‌میان نقش مدرسه ازلحاظ روانی‌ و پرورش ذهنی قابل‌ملاحظه است.اگر آموزش و پرورش‌ مدرسه‌ای براثر نارسایی یا اختلال در کارکرد آن،بی‌جهت‌ افراد را متکی به دیگران بار آورد،احساس حقارت را در آنان‌ تلقین کند،یا اگر احیانا در ارزش تعقل آن‌ها مبالغه کند، ممکن است درمورد رشد طبیعی و مطلوب ذهنی افراد اثرات منفی باقی گذارد. »

  باتوجه به اهمیت و رسالت آموزش و پرورش استان لرستان باید مربیان‌ واجد صلاحیت‌های لازم برای تصدّی امر تعلیم و تربیت باشند، درغیراین‌صورت واگذاری این مسئولیت عظیم به افراد غیرمطلع نه‌تنها سودمند نخواهد بود بلکه خود زمینه‌را برای‌ بسیاری از آسیب‌های روانی و اجتماعی فراهم خواهد کرد و در محیطهایی که باید تربیت صورت پذیرد،عملا رویه‌های‌ ضدتربیتی اعمال خواهد شد.به‌طورکلّی وقتی گفته می‌شود تعلیم و تربیت امری عمدی‌ است،نوعی هدفمندی از آن استنباط می‌شود و در این فرایند باید در رفتار فراگیران تغییرات مطلوب ایجاد شود،اما متأسفانه‌ آسیب‌های تربیتی که از جانب اولیا و مربیان با قصد تربیت و اصلاح رفتار و از روی دلسوزی و محبت به کودکان وارد می‌شود احتمالا بیش از آسیب‌هایی است که از جانب عوامل‌ ضدتربیتی ایجاد می‌شود.

  «عناصر اصلی مدرسه باید از اعتدال،پویایی و کارایی‌ برخوردار باشند و با روش‌های صحیح تربیتی و به‌کار گرفتن‌ ابزار مناسب و با تدوین فعالیت‌های متنوع فرهنگی،هنری، آموزشی،علمی و ادبی،اسباب تأمین بهداشت روانی‌ دانش‌آموزان را فراهم نمایند.

  تحقیقهای مشابه
  ارائه تجارب موفق در مقابله با آسیب ای نوین تربیتی در مدارس
  22 صفحه - 7500 تومان
  الگوهای موفق مدیریت در مدارس کوچک
  18 صفحه - 10500 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
  160 صفحه - 75000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007