موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آرای تربیتی ملاصدرا

عنوان سفارش :
آرای تربیتی ملاصدرا
تعداد صفحه :
56
قیمت :
18000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • فصل اول
 • کلیات
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • سوالات تحقیق
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فصل دوم مبانی نظری
 • علم تعلیم و تربیت
 • تعریف علم تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)

 • تعلیم و تربیت و علم
 • تربيت از نظر علماي قديم

  نظریه علمای غرب در زمینه تربیت :

 • تربيت از نظر اسلام
 • زنذگی ملاصدرا :
 • رویکرد ملاصدرا به نفس انسانی :

 • عقلانیت اساس تربیت انسان
 • خودآگاهی اساس تربیت انسانی
 • اهداف تعلیم و تربیت از نظر ملاصدرا:
 • تعلیم و تربیت بر اساس دیدگاه ملاصدرا در باب نفس

 • یک. مراحل تعلیم و تربیت
 • و اصول تعلیم و تربیت از منظر ملاصدرا
 • 1-مبتنی بر نظریه حرکت جوهری نف
 • 1-1.روند تعلیم و تربیت از ادراک معلومات به ادراک مجهولات
 • 1-2. اصل تغییر ، اصلاح و باز آفرینی
 • 1-3. پیوستگی تعلیم و تربیت
 • 4-1. سیر تدریجی و متوالی بودن تعلیم و تربیت
 • 2. تربیت مبتنی بر مراتب نفس
 • 1-2 . جامعیت
 • 2-2. تناسب برنامه های تربیتی با مراحل تکاملی
 • 3.مبتنی بر اتحادی بودن رابطه نفس با بدن
 • 4. تربیت مبتنی بر کمال نفس به تجرد عقلانی
 • فصل سوم روش تحقیق
 • طرح و روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری (حجم نمونه )
 • روش ها و ابزارجمع آوری داده ها
 • روش تجزیه وتحلیل داده ها
 • فصل چهارم نتیجه گیری :
 • منابع و پیوستها

 • فصل اول: کلیات
 • مقدمه
 • پيش¬فرض¬هاي فلسفي و ديدگاه¬هاي هر فيلسوف مباني نظريه¬هاي علمي اوست. نظريات مطرح در حيطه تعليم و تربيت نيز از اين امر مستثني نيست. اگرچه ممکن است نظرات تربيتي يک فيلسوف به طور واضح در مباحث او مطرح نگردد، اما اساس آن را شکل مي¬دهد. از جمله نظام¬هاي فلسفي که ¬مي¬توان با بررسي و جستجو در آن به شناخت نظرات تربيتي پرداخت نظام فلسفي صدرالمتالهين است. انسان موضوع اصلي دانش تعليم و تربيت است. چراکه او قابليت رشد علمي و تکامل رفتاري را دارد. در مباني تعليم و تربيت در نظام صدرايي به انسان با رويکرد وجودي نگاه شده و از آن تعبير به حکمت شده است. حکمت در نگاه ملاصدرا يک نظام تعليم و تربيتي براي انسان است که هم شامل آموزش و هم شامل پرورش مي¬شود. نظام تعليم و تربيت در نگرش صدرايي بايد نظام جامعي باشد به گونه¬اي که حس، خيال، عقل و قلب انسان را در برگرفته و تمام جنبه¬هاي وجود انسان را متحول و دگرگون کند. از آنجا که صدرا ارتباط بين جسم و روح را يک ارتباط ذاتي مي¬داند و هر دو را دو مرتبه از يک حقيقت مي¬داند، در نتيجه در نظر او نظام تعليم و تربيت بايد هم به پرورش بعد روحاني و هم به پرورش بعد جسماني بپردازد و هم زندگي اخروي و فرامادي و هم زندگي مادي و دنيوي را فرا گيرد.

  در نظام تعليم و تربيت ملاصدرا تحول و دگرگوني انسان بر اساس حرکت جوهري نفس تحول گوهري و جوهري است که در اين تحول و دگرگوني انسان هيچ حديقفي ندارد. ملاصدرا در حيطة تعليم و تربيت يک نظام و الگوي کاملي را ارائه مي¬دهد که هم شامل مباني هم شامل آموزه¬ها و اصول هم شامل نهادها و هم شامل اهداف و روشهاست. عقلانيت، علم و دانش، انگيزه، عادت، عشق، هنر و زيبايي¬شناسي در عشق عفيف و هنر، فرهنگ و تحولات فرهنگي ابعاد مختلف نظام تربيتي صدرا را شکل مي¬دهند. اين ابعاد با هم و در کنار هم بايد در يک نظام تربيتي وجود داشته باشد تا يک نظام بتواند باعث رشد و ترقي همه جانبة افراد گردد. از ديد صدرا تنها عقل و علم ودانشي که با نور بصيرت¬زاي الهي تأييد و ياري شده امکان تربيت و سعادت انسان را فرا هم مي¬سازد.

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007