موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آثار هدفمندسازی یارانه ها بر نظام مالیه شهردار یها

عنوان سفارش :
آثار هدفمندسازی یارانه ها بر نظام مالیه شهردار یها
تعداد صفحه :
15
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • کانا لهای اثرگذاری هدفمندسازی یارانه ها بر درآمد هزینه شهردار یها

  نهادسازی در نظام مالی شهر اجرای موفق پروژه‌های شهری

 • نتیجه گیری
 • منابع

 • مقدمه
 • قانون هدفمندسازی یارانه که در اواخر سال 1388 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، دارای ابعاد گوناگونی است. یکی از مهمترین قسمتهای این قانون، به افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی اشاره دارد. براساس این قانون، حاملهای انرژی نظیر بنزین،

  نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز مایع و طبیعی و سایر مشتقات نفتی، آب، برق و همچنین خدمات حمل ونقل ریلی،پستی، هواپیمایی، گندم و... )که به استثنای مشتقات نفتی مجموعاً شا مل 16 قلم کالا و خدمت می شود( طی یک دوره زمانی از شمول کالاهای یارانه ای حذف و نرخ آنها با توجه به ماهیتشان بر مبنای قیمتهای بین المللی و یا قیمت تمام شده تعیین می گردد.

  طبق این قانون، دولت اجازه دارد در سال اول اجرای آن،قیمت حاملهای انرژی را به انداز های افزایش دهد که از محل آن، درآمدی حداکثر معادل 200 هزار میلیارد ریال به دست آید ودولت تأکید دارد که قیمتها را به نحوی افزایش دهد که درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملها، بالغ بر 400 هزار میلیارد ریال شود. کسب درآمدهای مذکور 200 و 400 هزار میلیاردی مستلزم افزایش معنادار قیمت حامل های انرژی است

  تحقیقهای مشابه
  آثار هدفمندسازی یارانه ها بر نظام مالیه شهردار یها
  15 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007