موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم

عنوان سفارش :
نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم
تعداد صفحه :
22
قیمت :
9000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی

  بررسی استراتژی های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی

  استراتژی جایگزینی واردات (توسعه اقتصادی برپایه حمایت گرایی)

  استراتژی تشویق صادرات (برون نگر)

  نقش واردات و صادرات در رشد اقتصادی

  اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی

  تهدیدهای بالقوه تجارت خارجی

  موانع تجارت خارجی

  مروری بر تحقیقات انجام شده

 • بررسیهای تجربی
 • بررسی های آماری و اقتصادسنجی
 • نتیجه گیری و پیشنهادها
 • منابع
 • مقدمه
 • شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش بینی های مربوط به اینده را دچار خطا می کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می شود.

  در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می دهد.

  تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است. طبق مطالعات انجام شده، قیمت نسبی کالاهای سرمایه ای در کشورهای توسعه یافته، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ارزانتر می باشد. بنابراین کشورهای در حال توسعه می توانند با واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ارزانتر از کشورهای توسعه یافته، زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورند.

 • تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی
 • نظر به این که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می تواند تمامی بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی مفید به نظر می رسد. تجارت خارجی دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه های خارجی رویه های فرهنگی و دیپلماتیک است.

  اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و بیشتر این کشورها مبادلات بین الملل، غالباً قیمت پذیر است. در اکثر کشورهای جهان سوم که دارای منابع نفتی هستند مانند ایران ،روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می شود.

  تحقیقهای مشابه
  نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم
  22 صفحه - 9000 تومان
  چگونه می توان به توسعه انسانی در کشورهای جهان سوم رسید؟
  12 صفحه - 6000 تومان
  و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
  33 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 24000 تومان
  علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 48000 تومان
  علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
  15 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 105000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 9000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 45000 تومان
  بررسی نقش مذهب در توسعه قم
  12 صفحه - 4500 تومان
  بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
  39 صفحه - 12000 تومان
  جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته
  29 صفحه - 10500 تومان
  مسئولیت کشورهای خارجی در تعمیق بحران سوریه
  146 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37
  32 صفحه - 96000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 9000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 6000 تومان
  لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
  17 صفحه - 7500 تومان
  علل وابستگی به کشورهای توسعه یافته
  20 صفحه - 6000 تومان
  بررسی صنعت خرده فروشی و مزیت فروشگاههای زنجیره ای و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی فساد اداری ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پاورپوینت
  16 صفحه - 7500 تومان
  حسابداری علل وابستگی به کشورهای توسعه یافته نفت خیز
  20 صفحه - 4500 تومان
  سیر تحول تهیه طرحهای توسعه شهری در جهان و ایران
  24 صفحه - 7500 تومان
  جایگاه ایران در گردشگری جهان با نگرش خاص به پياده سازي گردشگري الكترونيك در توسعه طرحهای گردشگری روستایی
  92 صفحه - 42000 تومان
  بهداشت در کشورهای جهان سوم
  21 صفحه - 6000 تومان
  نظام اداری کشورهای جهان سوم
  20 صفحه - 7500 تومان
  مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
  10 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - - شهرهای جهان سوم 15
  24 صفحه - 93600 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007