تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
شنبه 1 بهمن 1396
بازدید امروز : 2692 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم
تعداد صفحه :
22
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی

  بررسی استراتژی های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی

  استراتژی جایگزینی واردات (توسعه اقتصادی برپایه حمایت گرایی)

  استراتژی تشویق صادرات (برون نگر)

  نقش واردات و صادرات در رشد اقتصادی

  اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی

  تهدیدهای بالقوه تجارت خارجی

  موانع تجارت خارجی

  مروری بر تحقیقات انجام شده

 • بررسیهای تجربی
 • بررسی های آماری و اقتصادسنجی
 • نتیجه گیری و پیشنهادها
 • منابع
 • مقدمه
 • شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش بینی های مربوط به اینده را دچار خطا می کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می شود.

  در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می دهد.

  تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است. طبق مطالعات انجام شده، قیمت نسبی کالاهای سرمایه ای در کشورهای توسعه یافته، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ارزانتر می باشد. بنابراین کشورهای در حال توسعه می توانند با واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ارزانتر از کشورهای توسعه یافته، زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورند.

 • تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی
 • نظر به این که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می تواند تمامی بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی مفید به نظر می رسد. تجارت خارجی دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه های خارجی رویه های فرهنگی و دیپلماتیک است.

  اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و بیشتر این کشورها مبادلات بین الملل، غالباً قیمت پذیر است. در اکثر کشورهای جهان سوم که دارای منابع نفتی هستند مانند ایران ،روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می شود.

  تحقیقهای مشابه
  نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم
  22 صفحه - 3000 تومان
  چگونه می توان به توسعه انسانی در کشورهای جهان سوم رسید؟
  12 صفحه - 2000 تومان
  بهداشت در کشورهای جهان سوم
  21 صفحه - 2000 تومان
  نظام اداری کشورهای جهان سوم
  20 صفحه - 2500 تومان
  مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
  10 صفحه - 2000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
  16 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
  12 صفحه - 12000 تومان
  نقش استعمارگران خارجی در ملی شدن صنعت نفت
  10 صفحه - 2000 تومان
  نقش زنان در توسعه اقتصادی
  6 صفحه - 1500 تومان
  نقش مدیریت دانایی در ارتقای نو اوری نسل جدید تحققی و توسعه
  17 صفحه - 2500 تومان
  نقش نظام بانکی در توسعه صادرات غیر نفتی کشور
  5 صفحه - 1000 تومان
  نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
  16 صفحه - 2000 تومان
  نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
  5 صفحه - 1000 تومان
  نقش صنایع دستی روستایی در توسعه گردشگری گیلان
  18 صفحه - 2500 تومان
  و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
  33 صفحه - 5000 تومان
  نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
  15 صفحه - 2000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 8000 تومان
  نقش ترانزیت در توسعه واردات و صادرات کشور
  21 صفحه - 3500 تومان
  نقش علم در پيشرفت و توسعه جامعه
  10 صفحه - 2000 تومان
  علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
  13 صفحه - 2000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 16000 تومان
  علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
  15 صفحه - 3000 تومان
  نقش فرهنگ و هنر در توسعه اقتصادی
  12 صفحه - 2000 تومان
  نقش مدیران مدارس در توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس
  5 صفحه - 1500 تومان
  نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
  14 صفحه - 3000 تومان
  نقش کشتی گیله مردی و توسعه گردشگری شهرستان فومن
  5 صفحه - 2000 تومان
  نقش کشتی گیله مردی در توسعه گردشگری فومن
  18 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
  3 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 20000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 3000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 15000 تومان
  بررسی نقش مذهب در توسعه قم
  12 صفحه - 1500 تومان
  نقش بانکها در توسعه اقتصادی
  12 صفحه - 1500 تومان
  نقش کشورهای غربی در حمایت از جنگ ایران
  16 صفحه - 3000 تومان
  نقش سازمان یونسکو در حفظ و صیانت فرهنگ ملل جهان بر اسا س روش تحقیق
  22 صفحه - 5000 تومان
  جايگاه و نقش قدرت نرم فرهنگي در سياست خارجي و تأثير آن بر روند تحولات جهاني
  19 صفحه - 3500 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
  7 صفحه - 2000 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
  11 صفحه - 3000 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
  6 صفحه - 2000 تومان
  پروژه رشته گردشگری و جهانگردی - نقش جاذبه های شیراز در جذب توریسم
  11 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش جاذبه های کرمانشاه در جذب توریسم
  84 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش شهرداری صومعه سرا در جهانگردی
  97 صفحه - 16000 تومان
  نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
  22 صفحه - 3000 تومان
  تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی
  8 صفحه - 1500 تومان
  سازمان تجارت جهان
  5 صفحه - 1500 تومان
  سازمان تجارت جهانی و ایران
  25 صفحه - 3000 تومان
  جهاني شدن و تجارت الكترونيك- روش تحقیق
  15 صفحه - 4000 تومان
  سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
  119 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
  16 صفحه - 16000 تومان
  آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
  37 صفحه - 7000 تومان
  سازمانهای تجارت جهانی
  21 صفحه - 2500 تومان
  جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته
  29 صفحه - 3500 تومان
  چالشهای مالیاتی کشورهای در حال توسعه
  12 صفحه - 1500 تومان
  تکنولوژی های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه
  16 صفحه - 2500 تومان
  کشورهای در حال توسعه
  15 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37
  32 صفحه - 20000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 3000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 2000 تومان
  سیر تحول تهیه طرحهای توسعه شهری در جهان و ایران
  24 صفحه - 2500 تومان
  توسعه انسانی در پیشرفت جهان سوم
  11 صفحه - 1500 تومان
  جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
  22 صفحه - 5000 تومان
  جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
  21 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و گردشگری امکان سنجی توسعه گردشگر در جذب گردشگر در شهرستان ماسال
  96 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی سازی و رشد در کشورهای کم¬درآمد آفریقا با تحلیل چندبعدی
  11 صفحه - 11000 تومان
  کشورهای پیشرفته جهان در زمینه تکنولوژی
  34 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - - شهرهای جهان سوم 15
  24 صفحه - 20000 تومان
  آلودگی صوتی و اثرات آن بر سلامتی انسان با تکیه بر شهر بزرگ در جهان سوم
  41 صفحه - 6000 تومان
  پروژه آلودگی هوا با تکیه بر شهرهای بزرگ جهان سوم
  65 صفحه - 9000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018