تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
یکشنبه 29 بهمن 1396
بازدید امروز : 2580 نفر
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن
تعداد صفحه :
23
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • شادکامی از دیدگاه مارتین سِلیگمن و خیام نیشابوری

 • فکوهی
 • امير عسكری
 • شادکامی چیست؟

 • جزء شناختی
 • جزء اجتماعی
 • منابع
 • شادکامی مفاهيم كليدي در ادبيات بهداشت رواني است كه با آن ارتباط تنگاتنگي دارد جا دارد اين معني بيشتر از ديدگاههاي مختلف تعريف و تحليل گردد.

  به عقيده بربنر1 (1998)، شادكامي متغيري است كه پايه زيست‌شناختي دارد و براثر عوامل محيطي و موقعيتي ايجاد نمي‌شود (كريمي، 1381) از ديدگاه اشنايدر2 (1991) شادكامي نگرشي است كه افراد را در رويارويي با رويدادهاي دشوار درمقابل افتادن درگرداب بي‌تفاوتي، نااميدي و افسردگي مقاوم مي‌سازد. يكي از علماي تربيتي مي‌گويد:

  ما در رويارويي با ديگران علائم عاطفي ارسال مي‌كنيم واين علائم برافرادي كه با ما هستند تاثير مي‌گذارند، هرقدر از نظر اجتماعي زيركتر باشيم برعلائم روحي خود كنترل بيشتري خواهيم داشت (گلمن، 1995).-Berbner

  در دو دهه گذشته پژوهش پيرامون شادكامي افزايش چشمگيري يافته است كه اشاره به برخي از آنها به غناي مفهومي آن كمك شاياني مي‌نمايد:

  بررسي مقاله‌هاي منتشر شده از سال 1990 تا پايان سال 1995 نشان ميدهد كه اصطلاح افسردگي 18903 بار و واژه شادكامي فقط 515 بار به كار برده شده‌اند (به نقل از علي‌پور، 1378).

  اين امر مويد اين مطلب است كه هنوز تحقيقات فراواني در قسمت شادكامي بايد صورت گيرد.

  آرجيل و مارتين1 (1995) براين باورند كه مردم درنگاه خود به شادگامي دوبرداشت دارند الف) ممكن است حالات هيجاني مثبتي را عنوان نمايند ب) شادگامي را راضي بودن از زندگي به طور كلي ويا بيشتر جنبه‌هاي آن بدانند بنابراين به نظر مي‌رسد كه شادكامي دو جزء اساسي، عاطفي و شناختي دارد. شادكامي متضاد افسردگي نيست، اما نبود افسردگي شرط لازم براي رسيدن به شادكامي است.

  آرجيل و همكاران او (1995) بيان مي‌كنند كه سه جزء اساسي شادكامي عبارتند از: هيجان مثبت، رضايت از زندگي و نبود هيجانات منفي از جمله افسردگي و اضطراب. او و همكارانش دريافتند كه روابط مثبت با ديگران هدفمند بودن زندگي، رشد شخصي، دوست داشتن خود، ديگران و طبيعت نيز از اجزاء شادكامي هستند.

  بيشتر بررسي‌هاي آرجيل و لو2 (1990)، كوستاومك كرا3 (1980)، فارنهام و بروينگ4 (1990)، هوتارد5 و همكاران وي (1989)، ‌مايزر و داينر (1995) متمركز به اين رويكرد بوده‌اند كه شادكامي يك ويژگي شخصيتي است و در بسياري از پژوهش‌ها از جمله مطالعات آرجيل و لو (1990) فرانسيس6 و همكاران (1998) روشن شده است كه شادكامي همان برونگرايي با ثبات در نظريه آيزنك است. پژوهش‌هاي مختلف نشان داده‌اند كه برونگرايي قوي‌ترين پيش‌بيني كننده شادكامي به ويژه بخش اجتماعي آن است.

  آرجيل ولو (1990) و جود 48/0 همبستگي بين مقياس برونگرايي7 پرسشنامه آيزنك و پرسشنامه شادكامي آكسفورد گزارش كرده‌اند (به نقل از كريمي، 1381).

  همچنين آرجيل و همكاران وي (1989) در پژوهشي كه برروي تعدادي از دانش‌آموزان دبيرستاني صورت داده بودند پس از بررسي‌هاي متعدد و تجزيه و تحليلهاي آماري مكرر به اين نتيجه رسيدند كه پرسشانه شادكامي آكسفورد هفت عامل مهم از عوامل شخصيتي انسان را مورد سنجش قرار ميدهد. اين هفت عامل به ترتيب عبارتند از:

  شناخت مثبت. تعهد اجتماعي، خلق مثبت، احساس كنترل شخصي، سلامت بدني، رضايت از زندگي، هوشياري رواني.

  فارنهام و بروينگ1 (1990) با استفاده از تحليل عاملي، تنها سه عامل رضايت، سلامتي و عزت نفس را در شادكامي معني‌دار يافتند. همچنين آرجيل و همكاران وي (1995)، در تحليل عاملي خود هفت عامل زير را به دست آوردند رضايت از زندگي، كارآمدي، اجتماعي بودن، شناخت مثبت، سلامتي، شادماني و عزت نفس.

  نوربالا و علي‌پور (1378) با اجراي پرسشنامه شادكامي آرجيل و همكارانش (1995) در ايران در تحليل نهايتا فقط پنج عامل مهم از 7عامل مذكور دست يافتند كه اين عوامل به ترتيب عبارت بودند از:

  1-رضايت، خلق مثبت، سلامتي، كارآمدي، عزت نفس

  همچنين شادكامي بعنوان يكي از حالتهاي روحي خوب، توانايي فكر كردن به صورت انعطا‌ف پذير و داراي پيچيدگي بيشتر را افزايش ميدهد.

  يافته‌هاي اين پژوهش نشان ميدهد كه يك راه براي كمك كردن به ديگران براي آنكه درباره مسئله‌اي فكر كنند، گفتن يك لطيفه است. خنديدن همانند سرخوشي به افراد كمك مي‌كنند تا وسيع‌تر بينديشند و آزادانه تر تداعي كنند. اينگونه مهارتهاي ذهني نه فقط براي خلاقيت مهم است، براي شناخت و ارتباطهاي پيچيده وپيش‌بيني پيامدهاي يك تصميم نيز اهميت دارد (گلمن، 1995).

  افرادي كه در حالت روحي خوبي قرار دارند هنگام برنامه‌ريزي يا تصميم‌گيري در معرض اين سوگيري ادراكي هستند و باعث ميشود در تفكرات خود وسيعتر و مثبت‌تر عمل كنند (اليس، 1991).

  در تحقيقات ديگري آمده است، افرادي كه قبل از حل مسئله پارازيت‌هاي تلويزيوني را مشاهده مي‌كردند درحل مسئله بهتر از ديگران عمل مي‌نمودند، حتي تغييرات روحي جزئي نيز ميتواند فكر كردن را دچار نوسان نمايد (اليس، 1991).

  تحقیقهای مشابه
  شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن
  19 صفحه - 2500 تومان
  شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن
  23 صفحه - 3000 تومان
  عرفان در شعر حافظ
  21 صفحه - 2000 تومان
  تآثیر قرآن بر شعر خواجو
  13 صفحه - 1500 تومان
  شعر نو و پیدایش آن
  7 صفحه - 1500 تومان
  دوره معاصر و شعرای آن.docx
  21 صفحه - 3500 تومان
  مذهب در شعر مولانا
  9 صفحه - 2000 تومان
  تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي
  22 صفحه - 3500 تومان
  جایگاه ورزش در ایران مصر چین رم باستان
  19 صفحه - 2000 تومان
  جایگاه زن در ادیان و اسلام
  33 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه مدیران در تصمیم گیری
  7 صفحه - 1000 تومان
  جایگاه علم در قران و غرب
  14 صفحه - 2000 تومان
  جایگاه انسان در مسیحیت
  14 صفحه - 2000 تومان
  جایگاه ورزش در ایران باستان
  5 صفحه - 1500 تومان
  تعیین و ارتقاء جایگاه ورزش همگانی در ایران
  15 صفحه - 1500 تومان
  تعیین و ارتقاء جایگاه ورزش همگانی در ایران
  24 صفحه - 2500 تومان
  جایگاه مدیران در تصمیم گیری
  7 صفحه - 1000 تومان
  تعیین و ارتقاء جایگاه ورزش همگانی در ایران
  29 صفحه - 3500 تومان
  جایگاه و نقش هنر رسانه در دوره معاصر
  20 صفحه - 2500 تومان
  جایگاه CRM در بانکداری
  9 صفحه - 1500 تومان
  جایگاه انسان در نظام هستی
  11 صفحه - 2000 تومان
  بانک و جایگاه‌یابی در بازار رقابتی
  16 صفحه - 2500 تومان
  جایگاه زنان در حکومت ساسانی
  26 صفحه - 3500 تومان
  جایگاه مدیریت مالی ، وظایف و جایگاه سازمانی
  5 صفحه - 1500 تومان
  جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
  20 صفحه - 2500 تومان
  جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
  26 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه زنان در انقلاب اسلامی
  10 صفحه - 1500 تومان
  جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
  9 صفحه - 2000 تومان
  سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
  18 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه تعاونیها در موفقیت کار آفرینان
  38 صفحه - 4000 تومان
  جایگاه پول در میان سایر انگیزاننده ها
  25 صفحه - 3500 تومان
  نقش و جایگاه اهل بیت در تفسیر قران
  25 صفحه - 3500 تومان
  بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
  86 صفحه - 18000 تومان
  بررسی جایگاه صنعت موسیقی در ایران
  17 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبین شده مقام معظم رهبری
  11 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 3000 تومان
  نقش و جایگاه زنان در تعاونی های روستایی
  22 صفحه - 5000 تومان
  کار آماری یررسی جایگاه و اسیب شناسی تراکم ساختمانی
  15 صفحه - 20000 تومان
  نقش و جایگاه زنان در تعاونی های روستایی
  21 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
  23 صفحه - 3000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 6000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018