موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سازش و کارایی آن در اختلا فات بین المللی

عنوان سفارش :
سازش و کارایی آن در اختلا فات بین المللی
تعداد صفحه :
12
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • سازش یا آشتی
 • تفاوت¬های بین میانجی¬گری و سازش

 • مقررات سازش
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • اختلافات بین المللی معمولاً به دو طریق سیاسی و حقوقی حل و فصل می‌شود.به دلیل اجتناب¬ناپذیر بودن وجود اختلافات در بین تابعان حقوق بین¬الملل، برای حل و فصل این اختلافات تلاش¬هایی از سوی حقوق¬دانان صورت گرفته است و یک تلاش تاریخی در کشیدن نوعی خط مرز بین اختلافات سیاسی و حقوقی وجود داشته است.اختلافات بین¬المللی را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی تقسیم می¬کنند؛ در صورتی که بین دو یا چند موضوع یا تابع حقوق بین-الملل در زمینه¬ي مسائل حقوقی (از قبیل تطابق و اجرا و تفسیر یک حق موجود)تضاد به وجود آید و در نتیجه اختلاف بروز کند، آن اختلاف را حقوقی گویند.این نوع اختلافات معمولا به موجب مقررات حقوق بین¬الملل حل و فصل می¬گردد و راه مسالمت¬آمیز حل و فصل اختلافات حقوقی بین¬المللی از طریق داوری بین¬المللی و دادگستری بین¬المللی است.اختلافات سیاسی را به¬عنوان اختلافات غیر قابل رسیدگی در دادگاه و اختلافات حقوقی را قابل رسیدگی در دادگاه می¬دانند.

  اما در صورتی که تضاد منافع میان تابعان حقوق بین¬الملل در مورد تغییر یا اصلاح حق موجود یا ایجاد وضعیت حقوقی جدید، موجب پیدایش اختلافی گردد آن¬را اختلاف سیاسی گویند.به عبارت دیگر چنانچه نتوان ماهیتا برای اختلافات راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی می‌‍شوند و برای حل و فصل آنها از ابزارهاي (شیوه¬های)دیپلماتیک یا روش‌های غیرحقوقی استفاده می¬کنند. عمده¬ترین ابزارهای دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بین¬المللی عبارتنداز:مذاکره، پایمردی (مساعی جمیله)، میانجی¬گری، تحقیق و سازش.

 • سازش یا آشتی:
 • این روش اقدامی است كه به منظور نزدیك كردن مواضع اختلاف و از طریق ارائه پیشنهادات لازم توسط كمسیون سازش صورت می‌گیرد. سازش یا آشتی در فصل اول (سند عمومی داوری1928) به عنوان یك قاعده بین‌المللی پذیرفته شده است. سازش از طریق كمسیون‌هایی صورت می‌گیرد كه معمولاً از 3 یا 5 عضو مورد اعتماد طرفین تشكیل شده‌اند. كمسیون سازش می‌تواند قبل یا بعد از اختلافات تشكیل شود.هرگاه كشورها پیش از وقوع اختلاف، ضمن موافقتنامه‌ای رضایت خود را مبنی بر رجوع به كمسیون سازش اعلام نمایند، به این امر سازش اجباری گفته می‌شود.

  سازش یکی از روش¬های نسبتا جدید برای حل اختلافات بین¬المللی است؛ ولی مصلحان در آن دارای اختیارات مهمتر و بیشتری هستند. طریقه¬ي استفاده از این روش توسط معاهده تنظیم می¬شود بدین نحو که گاهی کشورهای امضاکننده‌ي یک معاهده از قبل متعهد و ملتزم می¬شوند که چنانچه در آینده اختلافی بین آنها به¬وجود آمد، آن¬را از طریق کمیسیون سازش حل و فصل نمایند. بنابراین، در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین معاهده به محض این¬که یکی از کشورهای در حال اختلاف تشکیل کمیسیون را تقاضا کند، کمیسیون تشکیل و رسیدگی به اختلافات آغاز می¬شود.

  تحقیقهای مشابه
  سازش و کارایی آن در اختلا فات بین المللی
  12 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 9000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 12000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 6000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 18000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 16500 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 7500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 4500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 6000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 9000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 7500 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 15000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 15000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 30000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 15000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
  28 صفحه - 7500 تومان
  سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
  6 صفحه - 4500 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
  45 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007