موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

زلزله و بافت فرسوده شهر تهران

عنوان سفارش :
زلزله و بافت فرسوده شهر تهران
تعداد صفحه :
11
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سئوال تحقیق
 • روش تحقیق
 • يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل
 • طبقه بندي بافت هاي فرسوده

  مناطق آسیب پذیر در زلزله تهران

 • زلزله و شهر تهران
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • امروزه، آسيب پذيري شهرها و به خصوص بافت هاي قديمي و فرسوده در برابر زلزله، به عنوان مسئله اي جها نی پیش روي متخصصان رشته هاي گوناگون قرار گرفته است. اين وضع در كشورهاي داراي ساختار طبيعي مخاطر ه آميز، از جمله ايران،طي دهه هاي اخير به صورتي حادتر نمود يافته است. استقرار شهر تهران در پهنه كنوني كه زلزله خيزي، از جمله مخاطرات

  طبيعي آن است، اين شهر را در برابر مخاطرات ناشي از زلزله احتمالي و پيامدهاي گوناگون آن قرار داده است . اهميت و اولويت اين مسئله زماني آشكارتر مي شود كه به مقر و موقعيت جغرافيايي، اهميت سياسي و كاركردهاي گوناگون اين شهر و نيز جايگاه بين المللي آن توجه شود، چرا كه تهران هم به عنوان پايتخت كشور و هم به عنوان بزر گ ترين كلان شهر ايران، داراي عملكردهاي وسيع اقتصادي، ارتباطي، سياسي، خدماتي، فرهنگي و جز اينها در مقياس منطقه اي و ملي و حتي بين المللي است (ن.ک. حبیب، 1372)

 • بیان مسئله
 • تهران شهری زلزله خیز است و این در حالی است که شهر تهران امکانات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از زلزله را ندارد. بافت فرسوده شهری، نبوده تجهیزات دوعاملی هستند که باید در تهران به سرعت ترمیم شوند زیرا این دوعامل محور اصلی خدمات رسانی در زمان زلزله به شمار می آیند.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فرسودگي در پهنه وسيعي از سطح تهران امروزه يكي از معضلات جدي پايتخت تلقي مي گردد. جديت آن از اين روست كه وقوع زلزله در تهران گريز ناپذير بوده و نقطه اصلي آن هم در بافت هاي فرسوده شهري خواهد بود. ضمن آنكه فرسودگي در عين حال تبعات گسترده اي در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي ، و … بر زندگي شهروندان دارد كه مي بايد براي رفع آن چاره انديشي گردد. از سوي ديگر مجموعه اقدامات انجام شده در اين راستا قابل نقد و متاسفانه نقطه اتكاي مثبتي فراروي مسولين براي انجام اقدامات جدي در اين زمينه قرار نمي دهد.

 • سئوال تحقیق
 • -كدام زمينه ها و عوامل در آسيب پذيري فضاها و بافت هاي قديمي )فرسوده ( شهر تهران از زلزله، تأثير بيشتري دارند ؟

 • روش تحقیق
 • از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است

  تحقیقهای مشابه
  زلزله و بافت فرسوده شهر تهران
  11 صفحه - 6000 تومان
  زلزله و بافت فرسوده شهر تهران
  20 صفحه - 9000 تومان
  بررسی بافت معماری شهر بابل
  13 صفحه - 6000 تومان
  نظر سنجی درباره ورزش با نمودار و جداول در شهر تهران مطابق با اصول روش تحقیق
  36 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007