موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حقوق و تکالیف دولت و ملت

عنوان سفارش :
حقوق و تکالیف دولت و ملت
تعداد صفحه :
12
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • دولت به عنوان نمايندگان ملت، مسئول سامان دهي به امور كشور است.

  ضرورت تبيين حقوق متقابل دولت و ملت

  نيازها و اصول ثابت و متغير

  وظايف و تكاليف دولت

 • دولت و حقوق ملت
 • ترجمه:
 • وظيفه دولت در برابر طبقات موجود در جامعه
 • راهنمايى دولت مردان جهت موفقيت در انجام وظيفه
 • انصاف و نيكوترين شيوه مسئوليت ملت
 • منابع
 • دولت به عنوان نمايندگان ملت، مسئول سامان دهي به امور كشور است.
 • به تعبيري مردم براي اينكه زندگي فردي و اجتماعي خويش را نظم و انضباط بخشند و هركاري داراي مسئول مشخص و هر امري متولي خاص خود را داشته باشد و امور از هم تفكيك و به بهترين وجه انجام شود، اقدام به انتخاب نمايندگاني مي كنند كه دولت را تشكيل مي دهد.

 • ضرورت تبيين حقوق متقابل دولت و ملت
 • همواره درباره مسئوليت هاي متقابل دولت و ملت و حقوق هر يك نسبت به ديگري اختلاف نظر بوده و خواهد بود؛ ريشه اين اختلاف را مي بايست در تغيير رفتارها و دلبستگي هاي آدمي و مقتضيات و شرايط زماني و يا مكاني جست. به اين معنا كه در هر زمان و يا مكاني دغدغه آدمي يگانه نيست و هر كس در شرايطي خاص و ويژه دغدغه اي دارد كه در شرايط زماني و مكاني ديگر اصولا به عنوان مسئله نيز مطرح نمي باشد چه رسد كه به عنوان مشكل و معضل و يا دغدغه خود را تحميل كند.

  از اين رو است كه گاهي رفاه و گاهي عدالت و زماني ديگر آزادي دغدغه افراد و دولت ها است. در امور ديگر نيز اين گونه است و آدمي نمي تواند بگويد كه چه وظايف و مسئوليت هايي اساسي و اصلي است و چه مسئوليت ها و يا وظايف فرعي مي باشد. در حقيقت مسئله تزاحم در موارد عمل همانند تضاد در مقام احكام خود را تحميل مي كند. اين گونه است كه حقوق فرعي و اصلي گاه جا به جا مي شود. به سخن ديگر اگر بخواهيم مسئوليت هاي ريز و درشت دولت ها و ملت ها را بازشماريم بايد مجموعه اي از قواعد و اصول زندگي اجتماعي را به عنوان وظايف و حقوق هر يك برشماريم و مسئوليت هاي زيادي را بر اين دو دسته بار كنيم. قواعد سياسي و يا بازي زندگي هر دم مسئوليت ها و حقوق تازه اي را ايجاد مي كند و يا مسئوليت ها و حقوقي را بي معنا و لغو مي سازد. مطالبات و خواسته هاي مردم تغيير مي كند و ذائقه ها دگرگون مي شود و نيازهاي نوشونده خود را تحميل مي كند. دولت ها كوچك و بزرگ مي شوند و حجم مسئوليت ها كاهش و افزايش مي يابد.

 • نيازها و اصول ثابت و متغير
 • با اين همه به نظر مي رسد كه اصول ثابت و دغدغه ها و نيازهايي دايمي وجود داشته باشد كه در هر شرايطي باقي و برقرار مي باشد و هرگز از حالت نياز اساسي و اصلي بيرون نمي رود و از اين رو حقوق و مسئوليت هايي را نيز مي توان جست وجو كرد كه هماره باقي است. به اين معنا كه مي توان حقوق و مسئوليت ها و نيز نيازها و خواسته هايي را از هر دو سو يافت كه هرگز گرد كهنگي و يا غبار بي نيازي بر آن نمي نشيند و انسان اجتماعي و دولت ها بدان نياز دارند و خواهان اعمال درست آن از سوي يك ديگر هستند. اين ها اموري هستند كه در اصطلاح به آن ها اصول ثابت و غير متغير مي گويند كه در برابر مسائل و امور متغير و نوشونده قرارمي گيرند.

  تحقیقهای مشابه
  محاسبه حقوق سالیانه کارکنان دولت - فرمول - توضیح
  8 صفحه - 3000 تومان
  قشون و حقوق نظامي در دولت مدني عهد نبوي
  12 صفحه - 6000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  حقوق و تکالیف دولت و ملت
  12 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007