موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

برقراری عدالت و معافیت مالی

عنوان سفارش :
برقراری عدالت و معافیت مالی
تعداد صفحه :
23
قیمت :
9000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مالیات ؛ یک ابزار مالی کارآمد در دست دولت
 • سیاست مالی انقباضی و مالیات
 • سیاست مالی انبساطی و مالیات
 • اصول یک نظام مالیاتی کارآمد

 • عدالت مالیاتی(Tax Equity)
 • دیدگاه های رایج اجرای عدالت مالیاتی
 • مشکلات نظام مالیاتی ایران
 • اساس عدالت مالیه گزاری:
 • منطقي کردن نرخ مالياتي
 • گسترش پايه هاي مالياتي
 • استقرار نظام اطلاعات اقتصادي
 • شناسايي درآمدهاي مالياتي بالقوه از طريق اجراي نرخ صفر
 • برقراري ماليات مقطوع براي مشاغل كوچك
 • هدفمند كردن معافيت اجاره املاک
 • مواردي که نياز به تامل و بررسي بيشتر است برقراري ماليات بر ثروت
 • اعطاي اختيارات به سازمان امور مالياتي کشور
 • اصل عدالت مالیاتی‏:
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • مالیات یکی از اساسی ترین بر ساخت های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی است که در زمان و مکان های متفاوت در نظر بوده است.مالیات ، قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور (اجرای سیاست گزاری مالی) به موجب قوانین به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول شود.

  عدالت، يک مفهوم ارزشى است و براساس قضاوت‌ها و معيارهاى مختلف ارزشي، به‌صورت‌هاى متفاوت تعبير و تفسير مى‌گردد. صاحب‌نظران معتقد هستند که مفهوم عدالت نتيجه تفکر و رضايت اجتماعى است.

  مالیات ؛ یک ابزار مالی کارآمد در دست دولت

  تغییرات آگاهانه در اندازه، ترکیب و زمان بندی هزینه ها و درآمدهای مالیاتی دولت ها را سیاست گذاری مالی می گویند.هزینه ها یا مخارج دولت ها نوعی تزریق درآمد به حساب می آید و مالیات ها نوعی نشت درآمد محسوب می شوند. تغییراتی که درسطح فعالیت های اقتصادی دولت ها رخ می دهد ناشی از تفاوت بین هزینه های دولت و درآمدهای ناشی از مالیات ها و سایر منابع تأمین درآمد است که بعضی از صاحب نظران آن را تغییرآگاهانه در وضعیت بودجه دولت ها تعبیر و تفسیر می نمایند. صاحب نظران معتقدند مراحل سیاست گذاری مالی در دوجهت مختلف به شرح زیر اعمال می گردد:

  سیاست مالی انقباضی و مالیات

  دولت ها برای پیشگیری و یا تضعیف فشار تورمی دست به اتخاذ این سیاست می زنند و باتوجه به ابزارهای مالی، سیاست گذاری مالی انقباضی در دوجهت به مرحله اجرا و عمل درمی آید یکی درجهت درآمدها و دیگری درجهت هزینه ها سیاست گذاری انقباضی بدین صورت است که دولت دست به افزایش نرخ مالیات و یا وضع مالیات های جدید زده و بدین ترتیب سعی می کند با جذب قسمتی از پول در گردش، از افزایش تقاضا که عامل پیدایش فشارهای تورمی است بکاهد و بین عرضه و تقاضای کل تعادل ایجاد نماید. این نوع سیاست گذاری به عنوان سریع ترین و مهم ترین حربه های تقلیل تقاضای کل عمل نموده و بحران تورمی را کاهش می دهد.

  سیاست مالی انبساطی و مالیات

  دراین نوع سیاست عکس توضیحات فوق روی می دهد اما دولت ها دربحث سیاست انبساطی بیشتر بر روی ابزاری که درجهت هزینه ها دراختیار دارند متمرکز می شوند که ازحوزه بحث ما بیرون است. مالیات برای پرداخت مخارج عمومی است. مخارج عمومی شامل کلیه مخارج دولت درخصوص فعالیت هایی است که براساس قانون در سطوح مختلف برعهده دولت گذاشته شده است. هدف اصلی مخارج عمومی رسیدن به اصل حداکثر رفاه کل جامعه است که به عنوان اصل هادی سیاست گذاری دولت و ساخت دهنده مالیه عمومی به شمار می آید.

  مالیات برای اجرای سیاست گذاری مالی است. اجرای سیاست گذاری مالی دارای سه دسته اثر مهم بوده که عبارتند از: آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و آثارسیاسی. آثاراقتصادی اجرای سیاست گذاری مالی درچهارچوب محدودیت مصرف یک کالای بخصوص، حمایت از یک صنعت بخصوص، حمایت از یک منطقه بخصوص و حمایت از صنایع داخلی مطرح است. آثار اجتماعی اجرای سیاست گذاری مالی رسیدن به اهداف اجتماعی پیش بینی شده درقانون اساسی هرکشور،منعکس شده دربرنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه اقتصادی و اجتماعی آن است.آثار سیاسی اجرای سیاست گذاری مالی رسیدن به اهداف سیاسی پیش بینی شده درقانون اساسی هر کشور است.

  اصول یک نظام مالیاتی کارآمد

  تحقیقهای مشابه
  برقراری عدالت و معافیت مالی
  23 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007