موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

انواع تریستورها

عنوان سفارش :
انواع تریستورها
تعداد صفحه :
19
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست
 • طرز کار تریستور

 • روشن‌شدن تریستور
 • زاویه آتش
 • روشن‌سازی با تغییر ناگهانی ولتاژ
 • خاموش‌شدن تریستور
 • مدار کموتاسیون

 • زمان خاموش‌سازی
 • زمان قطع مدار
 • منحنی‌مشخصه ولتاژ-جریان تریستور
 • انواع تریستور خاموش‌شونده با گیت
 • تریستور کنترل‌شده با نیمه‌رسانای اکسید فلز
 • تریستور (SCR)چیست؟

 • مشخصه بایاس معکوس تریستور:
 • مشخصه بایاس مستقیم تریستور:
 • خاموش کردن تریستور:
 • تشخیص پایه های تریستور:
 • انواع تریستورها در الکترونیک صنعتی:

 • واژه‌نامه
 • منابع
 • یک یکسوساز کنترل شده با سیلیکون با جریان نامی‌ای حدود ۱۰۰ آمپر و ۱۲۰۰ ولت، سوارشده روی یک گرماگیر. دو سیم کوچک متصل به این وسیله سرهای تریگر گیت هستند.

  تریستور یک نیمه‌رسانای قدرت است و به صورت یک قطعه چهار لایه‌ای P-N-P-N ساخته می‌شود. تریستورها ۳ پایانه آند، کاتد و گیت دارند.[۱] پایه آند با A، کاتد با K و گیت (دروازه) با G نمایش داده می‌شوند که از این میان آند و کاتد به مدار قدرت متصل می‌شوند و گیت جریان کمتری دارد. تریستورها در دو حالت پایدار روشن و خاموش مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.[۲]

 • طرز کار تریستور
 • تریستورها مشابه رله عمل می‌کنند، همانگونه که در رله‌ها با اعمال ولتاژ به بوبین، کنتاکت باز رله بسته می‌شود، در تریستور نیز با اعمال ولتاژ به پایه‌های کاتد و گیت، جریان بین پایه‌های آند و کاتد برقرار می‌شود که به آن جریان آند می‌گویند. از تفاوت‌های تریستور و رله این است که رله یک کلید الکترومکانیکی است اما تریستور یک کلید الکترونیکی که صدا و جرقه تولید نمی‌کند.[۳] از طرف دیگر تریستور یک کلید یک جهته است و جریان در آن همیشه از آند به سمت کاتد برقرار می‌شود و اگر بخواهیم جریان دوطرفه داشته باشیم باید دو تریستور را به صورت برعکس با هم موازی کنیم. تفاوت دیگر تریستور و رله در این است که بر خلاف رله‌ها که با قطع ولتاژ بوبین رله خاموش می‌شود، تریستور با قطع ولتاژ گیتش خاموش نخواهد شد.[۴]

 • روشن‌شدن تریستور
 • برای اینکه تریستور در وضعیت هدایت قرار بگیرد باید شرایط زیر برقرار باشد:[۵]

  1. ولتاژ آند نسبت به کاتد مثبت باشد

  2. گیت یک پالس مثبت دریافت کند (ولتاژ گیت بیشتر از ولتاژ کاتد شود)

  3. برای روشن‌ماندن تریستور جریان آند باید به اندازه کافی زیاد باشد

  مداری که پالس جریان گیت را تولید می‌کند مدار آتش می‌نامند.[۶] پس از روشن‌شدن تریستور ولتاژ آند کاتد بسیار ناچیز خواهد شد به طوری که در مقاصد عملی VAK≈0 در نظر می‌گیرند و می‌توان گفت که تریستور در هنگام هدایت تقریباً مانند یک اتصال‌کوتاه عمل می‌کند. تریستور بسیار سریع روشن می‌شود، به مدت‌زمان لازم برای روشن‌سازی تریستور زمان روشن‌سازی می‌گویند که با ton نمایش داده می‌شود و حدود ۱ تا ۳ میکروثانیه است. پهنای پالس اعمالی به جریان گیت که برای روشن‌شدن تریستور استفاده می‌شود حدود ۱۰ تا ۵۰ میکروثانیه است و دامنه‌ای حدود ۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌آمپر دارد.[۷]

 • زاویه آتش
 • برای شکل موج‌های متناوب ورودی می‌توان محور افقی را برحسب درجه از صفر تا ۳۶۰ تقسیم‌بندی کرد (معادل صفر تا ۲ پی رادیان). اگر شرط مثبت‌بودن آند نسبت به کاتد برقرار باشد، می‌توان پالس اعمالی به گیت را به گونه‌ای تنظیم کرد که در لحظه‌ای بخصوص از شکل موج ورودی تریستور روشن شود که این لحظه معادل زاویه‌ای معین خواهد بود. به این زاویه، زاویه آتش تریستور می‌گویند.[۸] با تعیین زاویه آتش مناسب می‌توان مقدار مؤثر ولتاژ خروجی را تغییر داد که از آن در مدارهای کنترل دور موتورهای جریان مستقیم، یکسوکننده‌های کنترل‌شده و راه‌اندازهای نرم استفاده می‌شود.[۹]

 • روشن‌سازی با تغییر ناگهانی ولتاژ
 • اگر به صورت ناگهانی ولتاژ مستقیم زیادی به تریستور اعمال شود، حتی بدون وجود جریان گیت، تریستور ممکن است روشن شود، این پدیده را روشن‌سازی dv/dt می‌نامند که ممکن است در عملکرد مدارها مشکل ایجاد کند. برای جلوگیری از این اتفاق از یک مدار حفاظتی RC (اسنوبر مقاومتی-خازنی) به همراه تریستور استفاده می‌شود.[۱۰]

 • خاموش‌شدن تریستور
 • برای خاموش‌کردن تریستوری که روشن‌شده است باید یکی از شرایط زیر برقرار شود:[۱۳]

  1. ولتاژ آند نسبت به کاتد منفی شود.

  2. جریان عبوری از آند قطع شود (به کمتر از مقدار بحرانی برسد)

  اگر تریستور روشن شده باشد، با صفرشدن جریان گیت تریستور خاموش نخواهد شد. در روش اول خاموش‌:کردن تریستور، دو پیوند از سه پیوند آن در گرایش معکوس قرار می‌گیرند و پیوند سوم گرایش مستقیم خواهد داشت، در این حالت تریستور جریان نشتی کمی از خود نشان می‌دهد. اگر ولتاژ معکوس بیش از حد زیاد شود و مقدار آن به ولتاژ فروپاشی معکوس[واژه‌نامه ۲] برسد، پدیده بهمنی در تریستور رخ خواهد داد که در صورت محدودنشدن، بر اثر تلفات توان ممکن است به تریستور آسیب برسد. در روش دوم، به جریان بحرانی آند که اگر از آن عبور کنیم تریستور خاموش می‌شود جریان نگهدارنده می‌گویند و آن را با Ih نمایش می‌دهند؛ در این حالت تریستور به حالت سدکننده مستقیم[واژه‌نامه ۳] بازمی‌گردد.[۱۴]

 • مدار کموتاسیون
 • اگر بخواهیم به صورت ناگهانی جریان تریستور را در یک لحظه مشخص قطع کنیم، باید آن را در گرایش معکوس قرار دهیم (VAK منفی شود). برای انجام این کار که به آن کموتاسیون اجباری می‌گویند، از مدار کموتاسیون استفاده می‌شود. در بیشتر مدار کموتاسیون خازنی از پیش شارژشده وجود دارد که ولتاژ آن به دو سر تریستور اعمال می‌شود تا در گرایش معکوس قرار بگیرد. پس از اعمال این ولتاژ جریان آند تریستور به سرعت کاهش یافته تا اینکه صفر می‌شود و برای لحظاتی جریان معکوس نیز برقرار می‌گردد. مدتی طول می‌کشد تا تریستور بتواند دوباره ولتاژ مستقیم را سد کند. مدت زمان بین صفرشدن جریان آند تا لحظه آماده شدن تریستور برای سد ولتاژ مستقیم را زمان خاموش‌سازی تریستور می‌گویند.[۱۵]

 • زمان خاموش‌سازی
 • اگر بلافاصله پس از صفرشدن جریان آند تریستور، ولتاژ گرایش مستقیم به آن اعمال شود، حتی با وجود صفر بودن جریان گیت، تریستور ممکن است دوباره هدایت را آغاز کند. برای آنکه تریستور بتواند ولتاژ گرایش مستقیم را سد کند، باید برای مدت‌زمانی معین تریستور را در حالت گرایش معکوس قرار داد. این مدت‌زمان را که با toff نمایش می‌دهند، زمان خاموش‌سازی[واژه‌نامه ۴] تریستور می‌گویند. به عبارت دیگر زمان خاموش‌سازی تریستور، حداقل زمانی است که از لحظه صفرشدن جریان آند تا آمادگی تریستور برای سد ولتاژ مستقیم طول می‌کشد.[۱۶]

  تحقیقهای مشابه
  اسفالت و انواع آن
  25 صفحه - 7500 تومان
  مودم - انواع آن - عملکرد و ...
  56 صفحه - 15000 تومان
  جرثقیل - انواع آن
  16 صفحه - 1500 تومان
  دیابت یا مرض قند و انواع آنها
  6 صفحه - 1000 تومان
  کشاورزی بدون خاک و موارد استفاده از آن و انواع روشهای آن
  23 صفحه - 7500 تومان
  جوشکاری تاریخچه انواع عوارض و سوانح تجهیزات
  17 صفحه - 6000 تومان
  پل و انواع پل
  12 صفحه - 1500 تومان
  بیمه و انواع آن
  30 صفحه - 7500 تومان
  پل - تعریف پل تاریخچه و انواع پل
  9 صفحه - 1500 تومان
  آجر و انواع آن - کاربرد
  27 صفحه - 7500 تومان
  طرح کارآفرینی بسته بندی میوه با ظرفیت بسته بندی 2200 تن انواع میوه در سال
  13 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سبزیجات خشک با ظرفیت بسته بندی 1200 تن انواع سبزی
  14 صفحه - 21000 تومان
  شناخت انواع فیلم
  24 صفحه - 7500 تومان
  اثر انواع انکوباتورهای یوشچنکو تراف و یوشچنکو تغییر یافته بر تفریخ و بازماندگی و رشد تخم تاس ماهی ایرانی
  54 صفحه - 21000 تومان
  بررسی انواع فایلها
  50 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قطعات خودرو و ترمز و انواع آن
  15 صفحه - 45000 تومان
  نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
  14 صفحه - 6000 تومان
  جرثقیل و انواع آن
  16 صفحه - 6000 تومان
  روتر و انواع آن router
  31 صفحه - 9000 تومان
  فنر و انواع آن
  12 صفحه - 1500 تومان
  هاب و انواع آن
  2 صفحه - 1000 تومان
  موشک - انواع موشک
  6 صفحه - 1500 تومان
  نماز و انواع نماز
  21 صفحه - 7500 تومان
  هواده و انواع آن
  10 صفحه - 1500 تومان
  تفاوتها و شباهتهای موجود بین انواع سیستم های سیاسی - بصورت پاور پوینت
  30 صفحه - 12000 تومان
  آشنایی با انواع فایل ها در محیط وب
  10 صفحه - 1500 تومان
  بیمه و انواع آن
  15 صفحه - 6000 تومان
  سیمان و انواع آن
  48 صفحه - 12000 تومان
  کلیاتی در مورد بتن و انواع آن
  45 صفحه - 16500 تومان
  بتن و انواع آن
  38 صفحه - 13500 تومان
  پل - تعریف پل و تاریخچه و انواع پل
  27 صفحه - 10500 تومان
  سیمان - تهیه سیمان - انواع سیمان
  48 صفحه - 18000 تومان
  بادامک - بادامکها و انواع آن
  11 صفحه - 1500 تومان
  بذر و انواع بذر و کاشت بذر
  26 صفحه - 10500 تومان
  انواع cpu
  15 صفحه - 6000 تومان
  انواع مادربورد mainboard
  9 صفحه - 1500 تومان
  بررسی شیوع انواع مال اکلوژن
  7 صفحه - 1500 تومان
  سبک های رهبری و انواع مدیریت
  27 صفحه - 9000 تومان
  پل ها و انواع آن
  14 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
  57 صفحه - 30000 تومان
  فرزکاری و انواع ماشین های فرز
  14 صفحه - 7500 تومان
  ملاتها و انواع آن
  12 صفحه - 1500 تومان
  معرفی شرکت تکنوفوم تولید کننده انواع سقف های کاذب
  13 صفحه - 10500 تومان
  آشنایی با پلیمرها و انواع آنها
  49 صفحه - 21000 تومان
  اعتراضات ثبتی – انواع اعتراضات
  8 صفحه - 6000 تومان
  بررسی شیوع انواع مال اکلوژن بر اساس روش تحقیق
  9 صفحه - 9000 تومان
  بررسی معماری و ساخت انواع دیوارها و دروازه ها
  26 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
  118 صفحه - 48000 تومان
  آشنایی با چوب - ساختار چوب و انواع چوب و استفاده چوب در ساختمان
  45 صفحه - 18000 تومان
  پروژه آمار مربوط به دبیرستان با موضوع ازدواج همراه با پرسشنامه و انواع نمودارها
  7 صفحه - 18000 تومان
  ملات و انواع آن
  20 صفحه - 9000 تومان
  جوشکاری و انواع آن
  8 صفحه - 1500 تومان
  جوشکاری و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
  15 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر هواشناسی و انواع چرخش جوی 16
  34 صفحه - 132600 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حافظه رم -حافظه دسترسی تصادفی 6
  10 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع استراتژی 17
  23 صفحه - 89700 تومان
  دماسنج - تاریخچه و بررسی و انواع آن
  16 صفحه - 6000 تومان
  فرایند ارتباطات و عناصر و انواع آن
  10 صفحه - 1500 تومان
  آجر و انواع آن - کاربرد
  27 صفحه - 10500 تومان
  رله و انواع آن
  8 صفحه - 1500 تومان
  ماشین اسکیپر و انواع آن
  15 صفحه - 7500 تومان
  مقایسه انواع اسکلت ساختمانی
  10 صفحه - 6000 تومان
  سپرده و انواع آن و تاثیر آن در استراتژی بانکها
  6 صفحه - 1000 تومان
  كاشي و انواع آن
  4 صفحه - 1000 تومان
  پلاستیک- انواع قالب پلاستیکی
  31 صفحه - 9000 تومان
  آشنایی با گچ روش تولید انواع استفاده
  35 صفحه - 13500 تومان
  سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
  39 صفحه - 15000 تومان
  آسفالت - آسفالت کردن و انواع آن.docx
  28 صفحه - 9000 تومان
  دیه و انواع دیه و حقوق و احکام مربوط به دیه
  24 صفحه - 18000 تومان
  بتن و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 18000 تومان
  بتن و انواع بتن
  38 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع اسکلت بندی ساختمان
  4 صفحه - 12000 تومان
  باد بندها و انواع آن
  16 صفحه - 7500 تومان
  حافظه و انواع آن در کامپیوتر
  26 صفحه - 9000 تومان
  برآورد نتيجه رابطه مبادله بازرگاني در ايران با توجه به انواع شاخص هاي تعديل کننده فایل بصورت پاورپوینت
  51 صفحه - 24000 تومان
  پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
  288 صفحه - 84000 تومان
  کار حقوقی بررسی انواع خیار در حق شفعه
  20 صفحه - 18000 تومان
  جنگ و تئوری جنگ و انواع جنگ
  20 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع و مدل های استراتژی های HRM 15
  7 صفحه - 21000 تومان
  وکالتنامه و انواع وکالتنامه و فرم های آماده وکالتنامه
  21 صفحه - 15000 تومان
  معرفی انواع خاک فایل بصورت پاورپوینت
  9 صفحه - 7500 تومان
  جوشکاری و جوش و انواع ان
  12 صفحه - 9000 تومان
  رله و انواع آن
  17 صفحه - 9000 تومان
  قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
  33 صفحه - 15000 تومان
  کاشی و انواع آن
  13 صفحه - 9000 تومان
  جوشکاری و جوش و انواع ان
  12 صفحه - 6000 تومان
  رله و انواع آن
  17 صفحه - 7500 تومان
  قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
  33 صفحه - 10500 تومان
  کاشی و انواع آن
  13 صفحه - 6000 تومان
  انواع دستگاه های لبه چسبان تمام اتوماتیک و پانل برcnc
  9 صفحه - 9000 تومان
  تاریخچه و انواع کارت های اعتباری - روش تحقیق
  32 صفحه - 18000 تومان
  امور اجرایی غذا و نوشیدنی انواع سرویس ها
  21 صفحه - 10500 تومان
  سرامیک و انواع ساختمان - مصالح ساختمانی
  55 صفحه - 21000 تومان
  عملیات واحدهای پذیرایی - انواع پذیرایی
  21 صفحه - 12000 تومان
  حافظه و انواع آن در کامپیوتر
  16 صفحه - 7500 تومان
  علم آمار و انواع نرم افزار های آماری
  17 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی با انواع سرویس ویندوز 2008
  91 صفحه - 36000 تومان
  آشنایی با انواع لنز Lens دوربین عکاسی
  13 صفحه - 6000 تومان
  آشنایی با بیمه توسعه و انواع بیمه های آن
  13 صفحه - 6000 تومان
  اوراق بهادار و انواع آن
  7 صفحه - 1500 تومان
  پل و انواع آن
  33 صفحه - 21000 تومان
  تاثیر صنعت چاپ بر زندگی بشر و انواع چاپ
  57 صفحه - 30000 تومان
  شبکه های رایانه ای و انواع آنها
  17 صفحه - 1500 تومان
  توانايي تشخيص ماهیان سرد آبی و انواع آن
  68 صفحه - 27000 تومان
  اضطراب علایم اضطراب و انواع و راههای پیشگری از اضطراب
  11 صفحه - 6000 تومان
  پروژه ریاضی و آمار انواع نمودار ها و آمار ریاضی
  65 صفحه - 27000 تومان
  پروژه شبکه های عصبی انواع آنها و روشهای نوین در شبکه های عصبی
  127 صفحه - 48000 تومان
  گزارش کار در ایران خودرو بخش تعمیرات خودرو انواع پژو و سمند
  43 صفحه - 21000 تومان
  آتش و انواع آن
  7 صفحه - 1000 تومان
  آشنایی با انواع اسلحه
  17 صفحه - 1500 تومان
  حریق آتش انواع آتش خاموش کردن آتش نکات ایمنی
  17 صفحه - 7500 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهای آن
  28 صفحه - 9000 تومان
  روشهای آماری انواع آزمونهای آماری
  8 صفحه - 1500 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
  54 صفحه - 18000 تومان
  هاب و انواع هاب پروژه کامپیوتر شبکه
  76 صفحه - 24000 تومان
  پژوهش عملياتی انواع مدل های برنامه ریزی
  35 صفحه - 10500 تومان
  حقوق ارتفاقی و انواع آن
  12 صفحه - 6000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
  54 صفحه - 30000 تومان
  مقایسه انواع پوشش های شیب دار و فضا کار
  15 صفحه - 6000 تومان
  بررسی انواع مته های حفاری و مشخصات فنی پاورپوینت
  85 صفحه - 18000 تومان
  نظرسنجی انواع نظر سنجی شیوه نظر سنجی
  9 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  مدیریت سود و انواع آن
  24 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه انواع قدرت (John W.Newstorm , Keith Davis) (جون . نستورم و کید داویس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه انواع بازخور (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007