موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :

ارزیابی فاصله قدرت و رهبری تحول آفرین بررسی سازمانهای چند ملیتی در تایوان-پاور

عنوان سفارش :
ارزیابی فاصله قدرت و رهبری تحول آفرین بررسی سازمانهای چند ملیتی در تایوان-پاور
تعداد صفحه :
20
قیمت :
18000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده (Abstract)
 • 1-مقدمه (Introduction)
 • 2-مروري بر ادبيات (Literature Review)
 • 1-2-فاصله قدرت (Power Distance)

  2-2- رهبري تحول آفرين

  3-2- مطالعات مربوط به فاصله قدرت و رهبري تحول آفرين

 • فرضيات (Hypothesis)
 • 3- روش تحقيق (Methodology)
 • 4-نتايج و يافته ها (Results and Findings)
 • جدول 1- نتايج و فرضيه ها
 • 5- نتيجه گيري ( Conclusion)
 • منابع (Reference)
 • 1-مقدمه (Introduction)
 • تفاوتهای فرهنگی بر رفتار رهبری تاثیر می گذارد. بعلاوه، سوء تفاهمات فرهنگی می تواند باعث ناکامی ها در کسب و کار شود. Fairholm (1994) دريافت كه مسائل فرهنگي به مطالعات رهبري ارتباط دارند. رهبران بايد بتوانند استخدام و حفظ نيرو ، مقررات ، خط مشي ها و روش ها را مبتني بر مسائل فرهنگي در بازار رقابتي اداره نمايند. سازمانها در توسعه اعتماد بين كاركنان در كشورهاي مختلف با مشكلاتي چند و رفع موانع ارتباطي مواجه هستند. بدون احساس اعتماد، مديران اغلب تمايلي به تسهيم باورها و يا نقطه نظرات صحيح خود ندارند.

  بنابرين ، رهبران بايد آگاهي كاركنان از فرهنگ سازمان را درك كنند و جهت دستيابي به اهداف سازماني، فرهنگ سازماني را اصلاح نمايند.

  تئوري ها و روشهاي رهبري در زمينه هاي مختلفي مورد مطالعه قرار گرفته است. براي اينكه رهبري موثر باشد ، مسائل مربوط به فرهنگ سازماني مي بايست شناخته شده باشند.رهبران موفق ، كاركنان را منطبق بر فرهنگ ها گزينش مي كنند به آنها حقوق مي دهند، به آنها ترفيع و آموزش مي دهند. آنها از رويكردهاي مختلفي براي اداره كاركنان استفاده مي كنند.

  برخی محققان ، رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه روابط بین 3 حوزه را مورد بررسی قرار می دهد :ابعاد فرهنگی، رهبری تحول آفرین و خودکارایی رهبری در شرکت های چند ملیتی در تایوان. این مطالعه قصد داررد به مدیران در درک روابط بین بعاد فرهنگی، رفتار رهبری و خودکارایی کمک کند تا از سوء تفاهمات فرهنگی اجتناب شود و روش رهبري صحيحي براي كمك به عملكرد شركت بيابد. مديران، تاثير ابعاد فرهنگي را شناخته اند، مديران مي توانند استرات‍ژي هاي واقعي را توسعه داده و توانايي هاي رهبري را براي كنترل و مديريت زيردستان، در زمينه هاي خاص آزموش دهند.

 • 2-مروري بر ادبيات (Literature Review)
 • 1-2-فاصله قدرت (Power Distance)
 • فاصله قدرت،مقدار تحمل جامعه به ازاي سلسله مراتب اجتماعي و ساختارهاي قدرت مي باشد. فاصله قدرت،‌برابري و يا نابرابري بين افراد در يك جامعه را مي سنجد. قدرت و نابرابري از جوانب اساسي هر جامعه اي است مبني بر اينكه همه جوامنع نابرابر هستند. منتها بعضي ها نابرابرتر از بقيه مي باشند. فرهنگ فاصله قدرت بالا به اين معني ست كه نابرابري قدرت و سرمايه در جامعه ايجاد مي گردد. سلسله مراتبي و نابرابري از پايه هاي اساسي فرهنگ هستد. اعضاي اين فرهنگ به برتري يا رهبري خود وابسته اند و مديران در فرهنگ فاصله قدرت بالا،‌فرض مي كنند كه ذاتا از كار متنفر هستند، همان طور كه در فرضيه تئوري ايكس مك گريگور نيز آمده است. بنابراين رهبراني با فرهنگ فاصله قدرت بالا ترجيح مي دهند سبك مديريت قدرت طلب را به كار مي بندند.

  فرهنگ فاصله قدرت به اين عبارت است از اختلاف كم بين قدرت و ثروت شهروندان. فرهنگ فاصله قدرت پايين، مبتني بر فرضيه تئوري y مك گريگور است مبتني بر اينكه كاركنان ذاتا علاقه به كار دارند. سبك رهبري فرهنگ فاصله قدرت پايين غير متمركر است و پاداش ها و حق الزحمه ها مبتني بر عملكرد مي باشد.

 • 2-2- رهبري تحول آفرين (Transformational Leadership)
 • رهبري تحول آفرين به معني پيروي افراد از فردي با اشتياق بصيرت و انرژي است كه اهداف مهمي را از پيروي وي بدست مي آورند. رهبران تحول آفرين، كليت نظري را در مورد رهبري ارائه نمايند كه بر ايده آل ها، الهامات، نوآوري ها و مسائل فردي تاكيد دارد. رهبران تحول آفرين بر ارزش عضويت سازمان به صورت افتخاري يا اجباري تاكيد دارند. Conger و kanungo (1998) 5 خصيصه رفتاري رهبران قدرتمند را توضيح داده اند كه در رابطه با نقطه نظرتحولي تر مي باشد: بصيرت و آگاهي، حمايت به محيط، حمايت به نيازهاي اعضا؛ ريسك پذيري شخصي، انجام رفتار غير متعارف برنز (1982) رهبري تحول آفرين را به عنوان روشي تعريف مي كند مبني بر اينكه رهبران از روش هاي كاريزماتيك براي جلب نظر پيروان به ارزش ها استفاده مي كنند. بر طبق برنز(1982) ،‌رهبري تحول آفرين وقتي روي مي هدد كه يك يا چند نفر با يكديگر كار مي كنند طوري كه رهبران و پيروان همديگر را به سطوح بالاتر انگيزه و روحيه ارتقا مي دهند.

  تحقیقهای مشابه
  ارزیابی فاصله قدرت و رهبری تحول آفرین بررسی سازمانهای چند ملیتی در تایوان-پاور
  20 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
  41 صفحه - 75000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007