تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
جمعه 30 دی 1396
بازدید امروز : 8428 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • نقش مالیات بر اقتصاد کشور

 • مشکلات اجرایی
 • منابع
 • مقدمه
 • تشخیص و وصول مالیات از جمله وظایف کادر مالیاتی است که پیش قراولان اجرای مقررات هستند و این کادر با برخورداری از تجربه و دانش از یک طرف و وجود قانون و بخشنامه های شفاف قادرند عملکردی داشته باشند که مردم با رضایت کامل مالیات را بپردازند و از طرف دیگر، ابهام در قانون و بخشنامه ها در اجرا که منجر به تشخیص مالیات غیرمنطقی و غیرعادلانه شود، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می کند. از سال ۱۳۶۶ که برای امر تشخیص درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابرسی دولتی و سپس از سال ۱۳۸۰ استفاده از خدمات حسابرس مالیاتی در دولت در دستور کار قرار گرفت، حسابداران رسمی هم در کنار کادر مالیاتی انجام وظیفه می کنند و اگر چه برابر با حکم تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات ها باید برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، گزارش حسابرس مالیاتی مورد قبول قرار گیرد، اما برای بهتر اجرا شدن این قانون با هدف حفظ حقوق دولت و حصول اطمینان از تشخیص صحیح درآمد مشمول، دو بخشنامه در مرداد ۱۳۸۳ و مهر ۱۳۸۴ صادر شده که بر روابط بین اداره کل مالیاتی و حسابداران رسمی حاکمیت دارد. تجربه سه سال همکاری جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی و انجام کار در این چارچوب ضمن نشان دادن موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر، موجب شده بخش عمده این موارد ابهام از طریق هماهنگی رفع و رجوع شده اما همچنان مشکلات و موانعی به شرح زیر برای اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی وجود دارد که رفع آن باید در دستور کار قرار گیرد.

  ۱) حضور کادر با تجربه و دانش و معلومات در اداره کل مالیاتی و بررسی گزارش های حسابرسی مالیاتی از طرف آنها زمینه مناسب شناسایی نکات ضعف را فراهم کرده که با دستورالعمل های موجود رفع آن انجام می گیرد.

  ۲) با توجه به تجربه در اداره کل مودیان بزرگ (که تامین کننده بیش از ۶۵ درصد از کل مالیات کشور است) استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای بیش از ۷۰ درصد مودیان بوده که نظریه تجمع بیشترین افراد با تجربه و دانش در این اداره کل استفاده مطلوب از گزارش های حسابرسی مالی شده است و در این اداره کل تنها برای حداکثر ۳۰ درصد مودی از گزارش اضافی «حسابرسی مالیاتی» استفاده شده است. در حالی که در سایر ادارات کل تهران و شهرستان ها تعداد گزارش های حسابرسی مالیاتی که طی سه سال اخیر صادر شده، روبه افزایش است. در این ادارات کل تعداد کادر با تجربه در مقایسه با اداره مودیان بزرگ، کمتر هستند. موارد اختلاف نظر بین حسابداران رسمی و کادر مالیاتی در اداره مالیاتی در سایر ادارات امری اجتناب ناپذیر است ضمن آنکه نیاز آموزش مداوم به حسابداران رسمی نیز امری اجتناب ناپذیر است.

  ۳) تشخیص درآمد مشمول وصول مالیات از وظایف کادر مالیاتی بوده که با استفاده از گزارش حسابرسی مالیاتی بخشی از مسوولیت یعنی تشخیص به عهده حسابرسان مالیاتی است. اما کادر مالیاتی که مسوولیت وصول را دارند همچنان نگران حصول اطمینان از صحت تشخیص درآمد مشمول مالیات هستند و حق دارند زیرا تا زمینه مناسب اعتماد از طریق مشخص شدن مسوولیت دو طرف، و انجام کار حسابرسی صحیح فراهم نباشد نگرانی رفع نمی شود.

  ۴) تجربه حسابرسی مالیاتی سال های ۴۸ ۵۷، اگر چه بسیار مفید بود اما از جمله انحصار در تعداد حسابرسان (شروع ۵۷ نفر و.......حداکثر ۱۵۰ نفر) از یک طرف و عملکرد غلط تعداد معدود حداکثر ۵ نفر حسابدار رسمی (حتی وجود گزارش امضا شده ۲۰ هزار تومانی) را نمی توان فراموش کرد. البته گزارش امضا شده به درد نمی خورد اما وقتی در آن اطلاعات مالی درج و توسط اداره کل مالیات پذیرفته می شد قیمت آن ۲۰۰۰۰تومان برای حسابدار رسمی و مبلغی دیگر برای دلال بود. اطمینان و درستکاری یک جاده دو طرفه است. یعنی همان تخلف حسابدار رسمی در تخلف تعداد معدود کادر مالیاتی آن سال ها بود. در حال حاضر که بیش از ۱۴۰۰ حسابدار رسمی داریم و کادر مالیاتی با تجربه و دانش هستند نمی خواهیم اتفاقات گذشته رخ دهد. بنابراین عملکرد صحیح کادر مالیاتی در بررسی گزارش های حسابرسی مالیاتی، حصول اطمینان از انجام کار حسابرسی از طریق وجود کارمند مناسب و نظارت بر کار توسط جامعه وقتی فراهم می شود که انتظار داریم کادر مالیاتی این تعدیل قلیل حسابداران رسمی فاقد تجربه را معرفی کنند، تا جامعه حسابداران رسمی به موقع عمل کند.

  ۵) وجود ابهامات در قانون، مغایرت بین استاندارد حسابداری و آیین نامه هزینه های قابل قبول، ابهامات در مصوبات دولتی و بخشنامه های مالیاتی، تکثیر بخشنامه مالیاتی، ابطال بخشنامه قبلی توسط معاون جدید مالیاتی، برداشت های متفاوت از بخشنامه توسط کادر مالیاتی و حسابداران، برخورد متفاوت کادر مالیاتی با گزارش های حسابرسی مالیاتی (تبعیض) استناد به استاندارد حسابداری برای وصول مالیات و عدم قبولی دیگر استانداردها برای برگشت هزینه و وصول مالیات با مشکلات موجود بر انجام کار حسابرسی مالیاتی (وقتی رسیدگی مالیاتی است) که نتیجه آن مالیات اضافی وصول شده، تحمیل هزینه به مردم و ایجاد نارضایتی است.

 • ● نقش مالیات بر اقتصاد کشور
 • نقش مالیات بر اقتصاد کشور بر همگان روشن است. از جمله مولفه های مردمی بودن دولت و کارآمد بودن دولت اتکای درآمد دولت به مالیات است. در فعالیت اقتصادی مردمی، ضمن آنکه مردم از درآمد معقول و منطقی برخوردارند، هزینه های جاری (و حتی قسمتی از هزینه عمرانی دولت) از محل مالیات تعیین می شود. وجود انضباط مالی، نظام حساب دهی و حساب خواهی، اتکا به صورت های مالی حسابرسی شده درخصوص تصمیم گیری نسبت به سود و بازده هر فعالیت، اعطای وام و تسهیلات به متقاضی و درنهایت تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه مالیات بر سود است. در ایران سال ها به طول کشید تا فرهنگ حساب دهی و حساب خواهی و مبانی اتکا به صورت های مالی حسابرسی شده (اعتباردهی) برقرار شود، و ضمن وجود حسابرسی دولتی، حسابرسی بخش خصوصی در مجموعه مقررات مالیات و سازمان بورس سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸ به وجود آید. پس از آن با شکل گیری سازمان حسابرسی دولتی در سال ۱۳۶۲، ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی (طی پیش نویس تهیه شده سال ۱۳۶۸)، در سال ۱۳۷۲ تصویب و از سال ۱۳۸۰ اجرا می شود. در این قانون استفاده از خدمات حسابرسی در راستای حفظ منافع عموم و حاکمیت دولت فراهم و به علاوه دولت هم متقاضی حسابرسی مالیاتی شد. بدیهی است در شرایط وجود اقتصاد زیرزمینی، زمینه تصویب و اجرایی شدن هر قانونی که کمک به برقراری انضباط مالی کند، امری ساده و امکان پذیر نیست.

  امر تشخیص مالیات و وصول مالیات از جمله وظایف دولت است. وجود قانون و مقررات شفاف موجب می شود که مالیات حقه دولت به نحو مناسب بدون تبعیض و با رعایت مبانی عدالت مالیاتی وصول شود. کادر مالیاتی این وظیفه سنگین را عهده دارند. هرگونه نارضایتی مردم از نظام مالیاتی، در عمل در ابتدای امر متوجه کادر مالیاتی است در حالی که این افراد، تنها مجری قانون هستند، خدمات وزارت دارایی و امور اقتصادی در تربیت و آموزش نیروی انسانی در این بخش، آموزش ضمن خدمت و ارتقای سطح علمی و تجربی آنها موجب شده که طی دو دهه اخیر این کادر به نحو مناسب و با برخوردی از دانش و معلومات مناسب و خوب این وظیفه را عهده دار باشند.

  تحقیقهای مشابه
  موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن
  14 صفحه - 2000 تومان
  تعامل کارگر و کارفرما و شناسایی معضلات و موانع اجرایی آن - روش تحقیق
  18 صفحه - 5000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 4000 تومان
  بررسی موانع و راهکارهای مناسب مدرسه برتر
  47 صفحه - 4500 تومان
  بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
  10 صفحه - 5000 تومان
  بررسی موانع ازدواج
  26 صفحه - 2500 تومان
  موانع ازدواج
  26 صفحه - 2500 تومان
  بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
  8 صفحه - 1500 تومان
  صادرات غیر نفتی و موانع پیش رو
  7 صفحه - 1000 تومان
  چه موانعی بر سر راه تولید چای در شهرستان لاهیجان وجود دارد؟
  35 صفحه - 4500 تومان
  موانع كارآفريني
  23 صفحه - 3000 تومان
  پروژه مربوط به خصوصي سازي بانكها و موانع موجود در خصوصی سازی بانکها
  62 صفحه - 17000 تومان
  بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
  23 صفحه - 3500 تومان
  موانع وايجاد كارآفريني
  8 صفحه - 1500 تومان
  موانع خلاقیت
  18 صفحه - 2500 تومان
  کار آفرینی زنان و موانع آن فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 2500 تومان
  بررسي موانع و چالشهاي توسعه روستايي ايران از منظر برنامه ريزي
  23 صفحه - 2500 تومان
  موانع نکاح
  26 صفحه - 3000 تومان
  موانع رشد صنعت در ایران
  15 صفحه - 2500 تومان
  پرسشنامه بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد
  3 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
  2 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان
  12 صفحه - 20000 تومان
  تحلیلی بر موانع ارث- حقوقی
  32 صفحه - 6000 تومان
  فدرالیسم - چالش های اجرایی فدرالیسم در ایران
  28 صفحه - 2500 تومان
  پروژه کار آموزی رشته معماری: اصول و ضوابط طراحی و مراحل اجرایی ساختمان بتنی
  21 صفحه - 4000 تومان
  کار آموزی اصول اجرایی ساختمان
  90 صفحه - 8000 تومان
  قانون مربوط به چک - اجراییه چک
  20 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت اجرایی انتقال ژن به خط های جنینی در پروش ماهی
  13 صفحه - 13000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
  10 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12
  17 صفحه - 17000 تومان
  امور اجرایی غذا و نوشیدنی انواع سرویس ها
  21 صفحه - 3500 تومان
  جهانی شدن و اقتصاد
  59 صفحه - 4000 تومان
  بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
  30 صفحه - 3500 تومان
  میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
  34 صفحه - 3500 تومان
  پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
  100 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
  14 صفحه - 14000 تومان
  جهانی شدن
  64 صفحه - 6000 تومان
  جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران
  23 صفحه - 3000 تومان
  شورای امنیت و بد نام شدن آن و چکار کند تا از این بد نامی نجات یابد
  13 صفحه - 2500 تومان
  تاثیر یک قطبی شدن جهان به روایت بین الملل
  2 صفحه - 1000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
  95 صفحه - 18000 تومان
  جهانی شدن و هویت
  19 صفحه - 2500 تومان
  جهانی شدن از نظر اسلام و پيامدهاي فرهنگي آن
  33 صفحه - 3000 تومان
  اقتصاد و جهانی شدن و رابطه آن با فرهنگ
  17 صفحه - 2500 تومان
  جهانی شدن - ملی گرایی و منطقه گرایی
  16 صفحه - 2500 تومان
  جهانی شدن - ملی گرایی و منطقه گرایی
  19 صفحه - 2500 تومان
  جهانی شدن - ملی گرایی و منطقه گرایی
  17 صفحه - 2500 تومان
  روابط کار با نگرشی به جهانی شدن
  11 صفحه - 1500 تومان
  دلایل و پیامدهای خصوصی شدن بانک صادرات
  12 صفحه - 2500 تومان
  خصوصی شدن بانک صادرات
  9 صفحه - 1500 تومان
  انواع ماسك گياهي براي زيباتر شدن پوست
  6 صفحه - 1500 تومان
  نقش استعمارگران خارجی در ملی شدن صنعت نفت
  10 صفحه - 2000 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
  7 صفحه - 2000 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی و جهانی شدن فرهنگ
  5 صفحه - 1500 تومان
  رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
  37 صفحه - 8000 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
  11 صفحه - 3000 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
  6 صفحه - 2000 تومان
  جهاني شدن و تجارت الكترونيك- روش تحقیق
  15 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
  16 صفحه - 16000 تومان
  پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان
  4 صفحه - 3000 تومان
  جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن
  16 صفحه - 3000 تومان
  جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
  22 صفحه - 5000 تومان
  جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
  21 صفحه - 20000 تومان
  تاثیر جهانی شدن بر میراث معنوی فرهنگی
  8 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیشرفت نشانه های روانپزشکی در جوانانی که به دنبال آشکارشدن سینوزیت هستند
  7 صفحه - 7000 تومان
  جهانی شدن فرهنگ
  16 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
  24 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 20000 تومان
  استاندارد شماره 23 سازمان حسابرسی - مستند سازی
  10 صفحه - 2000 تومان
  حسابرسی در دیوان محاسبات کشور
  5 صفحه - 2000 تومان
  حسابرسی در دیوان محاسبات کشور
  31 صفحه - 3500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 20000 تومان
  استانداردهای حسابرسی
  10 صفحه - 1500 تومان
  اصل افشا و تداوم فعالیت و رابطه آن با حسابرسی
  15 صفحه - 3000 تومان
  قوانین و مقررات مالیاتی
  44 صفحه - 5000 تومان
  پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  22 صفحه - 6000 تومان
  آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
  11 صفحه - 3000 تومان
  راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی
  18 صفحه - 2000 تومان
  فقر در ایران و راهکارهایی برای حل آن
  15 صفحه - 1500 تومان
  آسیب شناسی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن
  17 صفحه - 2500 تومان
  راهکارهای عملی کاهش استرس در مدیران و کارکنان
  11 صفحه - 1500 تومان
  راهکارهای مناسب برای حل مشکلات نقدینگی بانکها
  14 صفحه - 2000 تومان
  بررسی راهکارهای کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان
  18 صفحه - 2500 تومان
  بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
  76 صفحه - 8000 تومان
  راهکارهای مقابله ای با بیماران پرخاشگر – سوء مصرف مواد
  16 صفحه - 2500 تومان
  پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
  68 صفحه - 8000 تومان
  پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
  79 صفحه - 12000 تومان
  فساد در جامعه و راهکارهای مبارزه با آن
  27 صفحه - 3500 تومان
  چالشها و راهکارهای کشاورزی ایران
  39 صفحه - 5000 تومان
  بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
  17 صفحه - 3000 تومان
  بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
  17 صفحه - 3000 تومان
  دانشگاه آرمانی در کشور و راهکارهای ایجاد آن
  13 صفحه - 2500 تومان
  دانشگاه آرمانی در کشور و راهکارهای ایجاد آن
  13 صفحه - 2500 تومان
  دانشگاه آرمانی در کشور و راهکارهای ایجاد آن
  13 صفحه - 2000 تومان
  کم آبی و رفع آن
  18 صفحه - 2500 تومان
  ضعف جهانگردی و رفع آن
  31 صفحه - 3500 تومان
  معايب ساختمان و رفع آنها
  38 صفحه - 4000 تومان
  کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
  16 صفحه - 4000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018