موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا

عنوان سفارش :
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
تعداد صفحه :
14
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مفهوم برنامه ریزی

 • چند تعریف از برنامه ریزی
 • مفهوم برنامه درسی

  تعاریف برنامه درسی

  انواع برنامه درسی

  برنامه درسی رسمی

  برنامه درسی پنهان

 • مقایسه برنامه درسی ـ آموزش ـ تدریس
 • برنامه¬ریزی درسی
 • مدل¬های برنامه‌ریزی درسی

 • هدف¬های کلی، هدف¬های جزیی و حیطه‌ها
 • طراحی برنامه درسی
 • اجرای برنامه درسی
 • ارزشیابی برنامه درسی

 • انتخاب محتوا
 • انتخاب تجربه‌های یادگیری
 • اجرای برنامه درسی
 • ارزشیابی
 • نگهداری برنامه
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • دانش برنامه ريزی درسی از جمله حوزه های نوپايی است که در مقايسه با ساير رشته های علمی گسترش کمتری يافته و نيازمند تحقيق در جهت رشد و توسعه است؛ گرچه تا به حال تلاش های فراوانی به منظور توسعه ی اين حوزه از دانش، صورت گرفته است.از جمله ی اين تلاش ها، رويکردی است که به وسيله ی آيزنر و والانس (1979، به نقل از مارش ، 1384) در پیشینه ی مطالعاتی برنامه ی درسی مطرح شده است. اين رويکرد مبتنی بر مطالعه ی (فرایند های شناختی)

  است .به این معنی که در برنامه ریزی درسی، با ید به "مهارت شناختی" و کاربردی توجه داشت

  تا دانش آموزان بتوانند از آن ها در قلمرو فکری و علمی خود استفاده کنند. بر اساس اين ديدگاه ،رشد و تکامل فرايندهای شناختی از اصلی ترين وظايف مدرسه است. بنابراين، کارکردهای مدرسه شامل کمک به دانش آموزان در خصوص " یادگیری شیوه ی یادگیری" (فراشناخت) و فراهم سازی فرصت های لازم برای تقويت مجموعه توانايی های عقلانی دانش آموزان است .(فتحی واجارگاه ، 1384). برخی از مهم ترين اهداف مدرسه از اين ديدگاه، گسترش ويژگی های انسانی، نظير مهارت ها و علايق يادگيری مادام العمر است که مدرسه بايد بر پرورش آن ها تمرکز داشته باشد.(سیلور و همکاران ، 1372).

 • مفهوم برنامه ریزی
 • برنامه¬ریزی واژه¬ای مرکب از برنامه و مصدر ریختن است. برنامه ریختن هم در تلفظ آسان نیست و هم اینکه آن استفاده نشده است. به جای برنامه ریختن از واژه برنامه¬ریزی که آسانی تلفظ دارد، استفاده شده است. بنابراین در مفهوم کلی، برنامه¬ریزی به کاری اطلاق می¬شود که افراد برای اموری خاص و برای رسیدن به هدفی مشخص، اقدام به طرح سازی می¬نمایند. این طرح که در آن زمان، مکان، امکانات و منابع در آن دیده شده است، برنامه¬ریزی گفته می¬شود.

 • چند تعریف از برنامه ریزی
 • ·نقشه کشیدن برای دستیابی به خواسته¬ها

  · فراگردی دورنگر برای جهت دادن منطقی به فعالیت¬های جمعی

  · راهی برای هدایت حساب شده فعالیت انسان به سوی منظوری مشخص

  ·سازمان¬دهی فعالیت¬های لازم برای رسیدن به هدف¬های مورد نظر

  · طرح تدابیری که بتوان به بهترین صورت از منابع موجود برای رسیدن به هدف¬های مطلوب

 • مفهوم برنامه درسی
 • کلمه برنامه درسی معادل curriculum و معنی آن عبارت است از فاصله و مقدار راهی که فرد باید طی کند تا به هدف یادگیری برسد.

 • تعاریف برنامه درسی
 • · کلیه تجارب، مطالعات، بحث¬ها، فعالیت¬های گروهی و فردی و سایر اعمالی که شاگرد تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام می¬دهد. (شریعتمداری)

  · برنامه درسی عبارت است محتوا و جریان رسمی و غیر رسمی که از سوی یادگیرندگاه تحت نظارت مدرسه انجام می¬گردد. (رونالد دال)

 • انواع برنامه درسی
 • به طور کلی برنامه درسی به دو بخش رسمی (آشکار) و غیر رسمی (پنهان) تقسیم می¬گردد. برنامه درسی رسمی یا آشکار به برنامه¬ای اطلاق می¬شود که در مدارس در حال اجرا بوده و هر لحظه می¬توان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد. مانند محتوای درسی ریاضی سال سوم راهنمایی که مقدار ساعت آن در هفته و کتاب آن، معلم آن، مدرسه آن و ...، همه مشخص است.برنامه درسی پنهان بخش پیچیده برنامه یادگیری فرد را تشکیل می¬دهد. به هیچ وجه نمی¬توان از مقدار و کم و کیف آن در زمان و مکان اطلاع پیدا کرد. می¬توان گفت که آدمی بیشتر از طریق برنامه درسی پنهان می¬آموزد. دانش¬آموزان وقتی به گرد هم جمع می¬آیند، از هر دری سخن می¬گویند، آنان در واقع تجربیات یادگرفته خود را به صورت غیر مستقیم در اختیار یکدیگر قرار می¬دهند. بنابراین:

 • برنامه درسی رسمی
 • برنامه درسی رسمی شامل موضوعات درسی و آموزش¬های مدرسه¬ای تلقی می¬شود.

 • برنامه درسی پنهان
 • برنامه درسی پنهان شامل تعاملات روان¬شناختی، هنجارها، پویایی گروه، احساسات، تجربیات، نگرش¬ها و علایق بین معلمان و دانش¬آموزان می¬باشد.

 • مقایسه برنامه درسی ـ آموزش ـ تدریس
 • به طور کلی، برنامه درسی طرحی است برای فراهم آوردن فرصت¬های یادگیری.آموزش، ابزار یادگیری یادگیرندگان در جریان یادگیری است. در واقع آموزش فرصت طرح¬های یادگیری تلقی می¬گردد. بنابراین آموزش یعنی اجرای برنامه درسی یا عملیاتی نمودن برنامه درسی است. در هر جایی که برنامه درسی باشد، آموزش معنا می¬یابد و هر جایی که آموزش هست، حتماً برنامه درسی وجود دارد. یک آموزش خوب نیاز به یک برنامه درسی خوب هم دارد.تدریس فعالیتی هدف¬مند است که به دنبال تحقق یادگیری می¬باشد. آموزش شامل هر نوع فعالیت یادگیری در زمان¬ها و مکان است. فرد وقتی روزنامه می¬خواند در واقع تحت آموزش نویسنده روزنامه قرار گرفته است. همین طور تمام فعالیت¬های انسان در طول زندگی او، مفهوم آموزش را به صورت غیر مستقیم به دنبال دارد. یعنی در طول زندگی خود تحت آموزش است و ممکن است از آن اطلاع نداشته باشد. ولی تدریس، آموزشی خاص و آگاهانه است که به وجود حداقل دو انسان نیاز است. یک نفر یاددهنده و یک نفر یادگیرنده.بنابر آنچه گفته شد، می¬توان دریافت که آدمی در تمام عمر در حال آموزش و یادگیری است و بخشی از عمر خود در حال تدریس (به معنای خاص یادگیری) است. آموزش و تدریس هر دو لایه¬هایی برای برنامه درسی تلقی می¬شوند. باید توجه داشت که آموزش و تدریس را برنامه درسی به یکدیگر پیوند می¬دهد. در مقایسه کلی، عالم هستی، برنامه درسی است و آدمی آموزش¬های متفاوتی را از این برنامه دریافت مــی¬دارد. آمــوزش¬های اختصای آن شامل مدرسه و کلاس و دانشگاه است. شکل زیر نسب برنامه درسی، آموزش و تدریس را نشان می¬دهد.

  تحقیقهای مشابه
  مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
  14 صفحه - 6000 تومان
  برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
  120 صفحه - 75000 تومان
  وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
  11 صفحه - 4500 تومان
  برنامه ریزی درسی با تأکید بر «تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا»
  28 صفحه - 7500 تومان
  سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
  27 صفحه - 9000 تومان
  برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
  13 صفحه - 4500 تومان
  مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
  6 صفحه - 3000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  27 صفحه - 7500 تومان
  نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
  25 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
  18 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
  15 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
  16 صفحه - 6000 تومان
  مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
  13 صفحه - 4500 تومان
  پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
  76 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  7 صفحه - 21000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  28 صفحه - 9000 تومان
  اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
  36 صفحه - 12000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
  29 صفحه - 10500 تومان
  اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
  17 صفحه - 6000 تومان
  کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
  16 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
  54 صفحه - 30000 تومان
  اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
  24 صفحه - 7500 تومان
  شهر و برنامه ریزی شهری
  58 صفحه - 15000 تومان
  فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
  23 صفحه - 7500 تومان
  مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
  10 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
  22 صفحه - 15000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی راهبردی
  17 صفحه - 6000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  انواع برنامه ریزی در توسعه
  43 صفحه - 18000 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
  9 صفحه - 27000 تومان
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
  77 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
  21 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
  3 صفحه - 9000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 21000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 15000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
  2 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
  11 صفحه - 33000 تومان
  کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
  91 صفحه - 36000 تومان
  اصول برنامه ریزی درسی
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
  14 صفحه - 4500 تومان
  روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
  67 صفحه - 24000 تومان
  عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
  36 صفحه - 9000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
  24 صفحه - 7500 تومان
  بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
  48 صفحه - 15000 تومان
  بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
  46 صفحه - 30000 تومان
  نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
  20 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا فایل بصورت پاورپوینت
  31 صفحه - 18000 تومان
  برنامه ریزی آموزشی و درسی (پاور پوینت)
  481 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007