یکشنبه 6 بهمن 1398
بازدید امروز : 2662 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط : word
عنوان :

مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا

عنوان سفارش :
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مفهوم برنامه ریزی

 • چند تعریف از برنامه ریزی
 • مفهوم برنامه درسی

  تعاریف برنامه درسی

  انواع برنامه درسی

  برنامه درسی رسمی

  برنامه درسی پنهان

 • مقایسه برنامه درسی ـ آموزش ـ تدریس
 • برنامه¬ریزی درسی
 • مدل¬های برنامه‌ریزی درسی

 • هدف¬های کلی، هدف¬های جزیی و حیطه‌ها
 • طراحی برنامه درسی
 • اجرای برنامه درسی
 • ارزشیابی برنامه درسی

 • انتخاب محتوا
 • انتخاب تجربه‌های یادگیری
 • اجرای برنامه درسی
 • ارزشیابی
 • نگهداری برنامه
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • دانش برنامه ريزی درسی از جمله حوزه های نوپايی است که در مقايسه با ساير رشته های علمی گسترش کمتری يافته و نيازمند تحقيق در جهت رشد و توسعه است؛ گرچه تا به حال تلاش های فراوانی به منظور توسعه ی اين حوزه از دانش، صورت گرفته است.از جمله ی اين تلاش ها، رويکردی است که به وسيله ی آيزنر و والانس (1979، به نقل از مارش ، 1384) در پیشینه ی مطالعاتی برنامه ی درسی مطرح شده است. اين رويکرد مبتنی بر مطالعه ی (فرایند های شناختی)

  است .به این معنی که در برنامه ریزی درسی، با ید به "مهارت شناختی" و کاربردی توجه داشت

  تا دانش آموزان بتوانند از آن ها در قلمرو فکری و علمی خود استفاده کنند. بر اساس اين ديدگاه ،رشد و تکامل فرايندهای شناختی از اصلی ترين وظايف مدرسه است. بنابراين، کارکردهای مدرسه شامل کمک به دانش آموزان در خصوص " یادگیری شیوه ی یادگیری" (فراشناخت) و فراهم سازی فرصت های لازم برای تقويت مجموعه توانايی های عقلانی دانش آموزان است .(فتحی واجارگاه ، 1384). برخی از مهم ترين اهداف مدرسه از اين ديدگاه، گسترش ويژگی های انسانی، نظير مهارت ها و علايق يادگيری مادام العمر است که مدرسه بايد بر پرورش آن ها تمرکز داشته باشد.(سیلور و همکاران ، 1372).

 • مفهوم برنامه ریزی
 • برنامه¬ریزی واژه¬ای مرکب از برنامه و مصدر ریختن است. برنامه ریختن هم در تلفظ آسان نیست و هم اینکه آن استفاده نشده است. به جای برنامه ریختن از واژه برنامه¬ریزی که آسانی تلفظ دارد، استفاده شده است. بنابراین در مفهوم کلی، برنامه¬ریزی به کاری اطلاق می¬شود که افراد برای اموری خاص و برای رسیدن به هدفی مشخص، اقدام به طرح سازی می¬نمایند. این طرح که در آن زمان، مکان، امکانات و منابع در آن دیده شده است، برنامه¬ریزی گفته می¬شود.

 • چند تعریف از برنامه ریزی
 • ·نقشه کشیدن برای دستیابی به خواسته¬ها

  · فراگردی دورنگر برای جهت دادن منطقی به فعالیت¬های جمعی

  · راهی برای هدایت حساب شده فعالیت انسان به سوی منظوری مشخص

  ·سازمان¬دهی فعالیت¬های لازم برای رسیدن به هدف¬های مورد نظر

  · طرح تدابیری که بتوان به بهترین صورت از منابع موجود برای رسیدن به هدف¬های مطلوب

 • مفهوم برنامه درسی
 • کلمه برنامه درسی معادل curriculum و معنی آن عبارت است از فاصله و مقدار راهی که فرد باید طی کند تا به هدف یادگیری برسد.

 • تعاریف برنامه درسی
 • · کلیه تجارب، مطالعات، بحث¬ها، فعالیت¬های گروهی و فردی و سایر اعمالی که شاگرد تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام می¬دهد. (شریعتمداری)

  · برنامه درسی عبارت است محتوا و جریان رسمی و غیر رسمی که از سوی یادگیرندگاه تحت نظارت مدرسه انجام می¬گردد. (رونالد دال)

 • انواع برنامه درسی
 • به طور کلی برنامه درسی به دو بخش رسمی (آشکار) و غیر رسمی (پنهان) تقسیم می¬گردد. برنامه درسی رسمی یا آشکار به برنامه¬ای اطلاق می¬شود که در مدارس در حال اجرا بوده و هر لحظه می¬توان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد. مانند محتوای درسی ریاضی سال سوم راهنمایی که مقدار ساعت آن در هفته و کتاب آن، معلم آن، مدرسه آن و ...، همه مشخص است.برنامه درسی پنهان بخش پیچیده برنامه یادگیری فرد را تشکیل می¬دهد. به هیچ وجه نمی¬توان از مقدار و کم و کیف آن در زمان و مکان اطلاع پیدا کرد. می¬توان گفت که آدمی بیشتر از طریق برنامه درسی پنهان می¬آموزد. دانش¬آموزان وقتی به گرد هم جمع می¬آیند، از هر دری سخن می¬گویند، آنان در واقع تجربیات یادگرفته خود را به صورت غیر مستقیم در اختیار یکدیگر قرار می¬دهند. بنابراین:

 • برنامه درسی رسمی
 • برنامه درسی رسمی شامل موضوعات درسی و آموزش¬های مدرسه¬ای تلقی می¬شود.

 • برنامه درسی پنهان
 • برنامه درسی پنهان شامل تعاملات روان¬شناختی، هنجارها، پویایی گروه، احساسات، تجربیات، نگرش¬ها و علایق بین معلمان و دانش¬آموزان می¬باشد.

 • مقایسه برنامه درسی ـ آموزش ـ تدریس
 • به طور کلی، برنامه درسی طرحی است برای فراهم آوردن فرصت¬های یادگیری.آموزش، ابزار یادگیری یادگیرندگان در جریان یادگیری است. در واقع آموزش فرصت طرح¬های یادگیری تلقی می¬گردد. بنابراین آموزش یعنی اجرای برنامه درسی یا عملیاتی نمودن برنامه درسی است. در هر جایی که برنامه درسی باشد، آموزش معنا می¬یابد و هر جایی که آموزش هست، حتماً برنامه درسی وجود دارد. یک آموزش خوب نیاز به یک برنامه درسی خوب هم دارد.تدریس فعالیتی هدف¬مند است که به دنبال تحقق یادگیری می¬باشد. آموزش شامل هر نوع فعالیت یادگیری در زمان¬ها و مکان است. فرد وقتی روزنامه می¬خواند در واقع تحت آموزش نویسنده روزنامه قرار گرفته است. همین طور تمام فعالیت¬های انسان در طول زندگی او، مفهوم آموزش را به صورت غیر مستقیم به دنبال دارد. یعنی در طول زندگی خود تحت آموزش است و ممکن است از آن اطلاع نداشته باشد. ولی تدریس، آموزشی خاص و آگاهانه است که به وجود حداقل دو انسان نیاز است. یک نفر یاددهنده و یک نفر یادگیرنده.بنابر آنچه گفته شد، می¬توان دریافت که آدمی در تمام عمر در حال آموزش و یادگیری است و بخشی از عمر خود در حال تدریس (به معنای خاص یادگیری) است. آموزش و تدریس هر دو لایه¬هایی برای برنامه درسی تلقی می¬شوند. باید توجه داشت که آموزش و تدریس را برنامه درسی به یکدیگر پیوند می¬دهد. در مقایسه کلی، عالم هستی، برنامه درسی است و آدمی آموزش¬های متفاوتی را از این برنامه دریافت مــی¬دارد. آمــوزش¬های اختصای آن شامل مدرسه و کلاس و دانشگاه است. شکل زیر نسب برنامه درسی، آموزش و تدریس را نشان می¬دهد.

  تحقیقهای مشابه
  مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
  14 صفحه - 2000 تومان
  برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
  15 صفحه - 2000 تومان
  پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
  120 صفحه - 25000 تومان
  وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
  11 صفحه - 1500 تومان
  برنامه ریزی درسی با تأکید بر «تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا»
  28 صفحه - 2500 تومان
  سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
  27 صفحه - 3000 تومان
  برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
  13 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
  6 صفحه - 1000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  27 صفحه - 2500 تومان
  نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
  25 صفحه - 2500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
  18 صفحه - 2500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
  15 صفحه - 2500 تومان
  کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
  16 صفحه - 2000 تومان
  مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
  13 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
  76 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  7 صفحه - 7000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  28 صفحه - 3000 تومان
  اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
  36 صفحه - 4000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
  29 صفحه - 3500 تومان
  اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
  17 صفحه - 2000 تومان
  کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
  16 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
  54 صفحه - 10000 تومان
  اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
  24 صفحه - 2500 تومان
  شهر و برنامه ریزی شهری
  58 صفحه - 5000 تومان
  فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
  23 صفحه - 2500 تومان
  مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
  10 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
  22 صفحه - 5000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 4000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی راهبردی
  17 صفحه - 2000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 4000 تومان
  انواع برنامه ریزی در توسعه
  43 صفحه - 6000 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
  9 صفحه - 9000 تومان
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
  77 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
  21 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
  3 صفحه - 3000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 7000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 5000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
  2 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
  11 صفحه - 11000 تومان
  کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
  91 صفحه - 12000 تومان
  اصول برنامه ریزی درسی
  12 صفحه - 2000 تومان
  بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
  14 صفحه - 1500 تومان
  روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
  15 صفحه - 2000 تومان
  پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
  67 صفحه - 8000 تومان
  عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
  36 صفحه - 3000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
  24 صفحه - 2500 تومان
  بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
  48 صفحه - 5000 تومان
  بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
  46 صفحه - 10000 تومان
  نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
  20 صفحه - 2500 تومان
  آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا فایل بصورت پاورپوینت
  31 صفحه - 6000 تومان
  برنامه ریزی آموزشی و درسی (پاور پوینت)
  481 صفحه - 15000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007