موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق

عنوان سفارش :
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
تعداد صفحه :
122
قیمت :
36000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان :
 • تعریف انبار
 • بخش اول
 • حسابداری انبارداری
 • تعریف انبار داری
 • وظایف عمومی مدیریت انبار
 • عوامل موثر در مدیریت و اداره انبار
 • شرایط و وضع عمومی انبار ها
 • وضع طبیعی انبار ها
 • وضع انبار ها از لحاظ حفاظتی
 • توصیه و نکات ایمنی درباره انبار و انبار داری
 • انبار بر حسب نوع و مشخصات و نام کالا
 • انبار بر حسب خاصیت کالا
 • انبار بر حسب موقعیت مکانی و عملیاتی
 • سازمان انبار ها
 • ساختار سازمانی انبار ها
 • مدیر انبار ها
 • اهم وظایف مدیر انبار ها
 • انبار داران
 • اهم وظایف انبار داران
 • موجودی های کالا ، طبقه بندی و روش های شماره گذاری آن ها
 • تعریف و انواع موجودی کالا
 • مراحل طبقه بندی و شماره گذاری موجودی های کالا در انبار
 • اصول و شرایط طبقه بندی موجودی های کالا
 • طبقه بندی کالا بر اساس مشخصات و ماهیت
 • روش های شماره گذاری موجودی ها
 • مروری بر مراحل پیش از انبار داری
 • برگ در خواست کالا از انبار
 • بخش دوم
 • حسابداری پیمانکاری
 • کلیاتی درباره قراردادهای پیمانکاری
 • کارفرما :
 • پیمانکار :
 • قرارداد :
 • انواع قراردادهای پیمانکاری :
 • قرارداد مقطوع :
 • قرارداد امانی :
 • قرارداد بر اساس مواد و دستمزد :
 • ویژگی های صنعت پیمانکاری :
 • 2 ـ 1 ـ مطالعات تشریفاتی طرح :
 • 3 ـ 1 ـ تهیه طرح مقدماتی :
 • 2 ـ 2 ـ دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح :
 • 1 ـ 2 ـ تکثیر اسناد و مدارک مناقصه :
 • 4 ـ 2 ـ انتخاب پیمانکار :
 • 7 ـ 3 ـ ضمانت نامه انجام تعهدات :
 • 6 ـ 3 ـ تعهدات و اختیارات کارفرما :
 • 5 ـ 3 ـ تأییدات و تعهدات پیمانکار :
 • 4 ـ 3 ـ مدت پیمان :
 • 3 ـ 3 ـ مبلغ پیمان :
 • 1 ـ 3 ـ نام طرفین قرارداد ] کارفرما ـ پیمانکار [
 • 2 ـ 3 ـ موضوع پیمان :
 • 8 ـ 3 ـ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن :
 • 9 ـ 3 ـ جریمه تأخیر :
 • 1 ـ 4 ـ تحویل ، تأسیس و تجهیز کارگاه :
 • 2 ـ 4 ـ مخارج دوره اجرای طرح :
 • 1 ـ 5 ـ تحویل کار :
 • 3 ـ 4 ـ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها :
 • 2 ـ 5 ـ ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت :
 • 3 ـ 5 ـ ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات :
 • 4 ـ 5 ـ تهیه صورت وضعیت قطعی :
 • 8 ـ 5 ـ هزینه نگهداری در دوره تضمین :
 • 9 ـ 5 ـ انتقال دارایی مورد پیمان به دستگاه مسئول بهره برداری :
 • 5 ـ 5 ـ استرداد نصف وجه الضمان ( سپرده حسن انجام کار ) :
 • 6 ـ 5 ـ تحویل قطعی :
 • 7 ـ 5 ـ استرداد نصف دیگر وجه الضمان ( سپرده حسن انجام کار ) :
 • حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
 • روش های متداول حسابداری پیمانکاری :
 • انتخاب روش
 • بخش سوم
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • مرور کلی بر نتایج بدست آمده
 • سیستم حقوق ودستمزد
 • وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست
 • وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست
 • اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند
 • وظیفه دایره کارگزینی چیست
 • قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است
 • مدت کار
 • منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست
 • اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد
 • منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست
 • کار مختلط
 • کار نوبتی
 • تعطیلات و مرخصیها
 • عیدی و پاداش
 • فوق العاده مأموریت
 • کسورات قانونی
 • مالیات حقوق ودستمزد چیست
 • حق بیمه اجتماعی چیست و چگونه باید محاسبه شود
 • انواع بیمه کدام است و دفترچه بیمه چیست
 • دفترچه بیمه چیست؟
 • بیمه بیکاری چیست
 • حال مجدد به اجزاء سیستم حقوق و دستمزد برمیگردیم.
 • دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می نماید؟
 • کارت ساعت چیست
 • دایره حسابداری حقوق چگونه عمل می نماید
 • منظور از کسورات صندوق اجراء (اجرائیات) چیست
 • لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود
 • منظور از کسور توافقی چیست
 • حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است
 • حسابداری حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی چگونه است؟
 • پاداش چیست و در موسسات تولیدی چگونه با آن برخورد می شود؟
 • منظور از ذخیره سنوات خدمت و بازخرید سنوات خدمت چیست؟
 • منابع:
 • مقدمه
 • در طول دوره کارآموزی در اداره برق منطقه 4 رشت در بخش حسابداری مشغول به فعالیت شدم و در طول این دوره توانستم اطلاعات مفیدی در زمینه وظایف مسئولین حسابداری کسب نمایم که این اطلاعات را گردآوری و در ادامه این گزارش درج نموده ام. اطاعات جمع آموری شده شامل سه بخش حسابداری انبارداری ، پیمانکاری و حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد می باشد. این گزارش شامل سه بخش می باشد که در بخش اول حسابداری انبار داری و در بخش دوم حسابداری پیمانکاری و در بخش سوم حسابداری حقوق و دستمزد می باشد.

  تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان :

  براساس موافقت مجمع عمومی شرکت های سهامی برق منطقه ای در تاریخ 4/9/1370 و به منظور بهره برداری بهینه از تأسیسات موجود در امور توزیع برق و در راستای سیاستهای اقتصادی دولت توزیع نیروی برق استان گیلان( سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/1370 با اهداف توزیع نیروی برق ایجاد و توسعه شبکه و تأسیسات نیروی برق و انجام کلیه خدمات امور بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از شبکة برق متعلق به شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهای داخلی که در ارتباط با اهداف شرکت فعالیت داشته به ثبت رسید و از ابتدای سال 1372 برای اساسنامه عملاً فعالیت خود را آغاز نموده است.

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، مسئولیت برق رسانی به کلیة مشترکین در محدوده استان اعم از خانگی، تجاری،صنعتی، عمومی، کشاورزی، دولتی و ... را برعهده دارند.

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برق تحویلی از شبکة انتقال نیرو را توسط 6219438 متر خط فشار متوسط هوایی، 319576 متر خط فشار متوسط زمینی، 14005004 متر خط فشار ضعیف هوایی، 622723 مترخط فشار ضعیف زمینی،9170 دستگاه ترانسفورماتور هوایی و 619 دستگاه ترانسفورماتور زمینی به مجموع ظرفیت 1532629 کیلو ولت آمپر ( KVA ) به 746330 مشترکین برق شهری، 2367 روستا با 224259 خانوار برقدار روستایی، برق می رساند.

 • بخش اول
 • حسابداری انبارداری

 •  تعریف انبار
 • انبار به هر محل و فضایی که بتوان انواع مواد اولیه قابل مصرف در ساخت انواع محصول و یا محصولات و کالا های قابل فروش و یا کالا های نیم ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین آلات ، ملزومات ، ابزار آلات و یا هرگونه کالای مستعمل و غیر قابل استفاده و اسقاطی را در آن به طور منظم ، روشمند و سیستاتیک برای مدت معین و یا نا معلوم نگهداری و ذخیره کرد اطلاق می شود .

  تعریف انبار داری

  انبار داری به دریافت و یا صدور کالا و اجناس ( داخل و خارج از سازمان ) و نگهداری آن طبق نظم و اصولی که متضمن سهولت در تحویل گرفتن و تحویل دادن با صرف حداقل زمان و نیروی انسانی مورد نیاز و با کم ترین هزینه نگهداری موجودی ها در انبار و رساندن اجناس و کالای مورد نیاز واحد ها یا متقاضیان در کم ترین و زود ترین زمان ممکن ، گفته می شود .

  بنا به تعاریف فوق ، برای این که بین اداره انبار به عنوان یک واحد سازمانی ( قسمت ، اداره ، بخش و . . . ) که وظیفه اش مدیریت انبار و انجام عملیات مربوط به دریافت ، نگهداری و تحویل دادن موجودی های انبار می باشد در مقایسه با سایر واحد های یک سازمان که وظایف دیگری را بر عهده دارند تفکیک اصولی قایل شویم ، لازم است بحث مدیریت انبار و سپس روابط و وظایف متقابل انبار با سایر واحد های یک سازمان مورد بررسی و مطالعه و مقایسه قرار داده شود .

  وظایف عمومی مدیریت انبار

  به طور کلی اهم وظایف عمومی مدیریت انبار را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :

  ● اقتصادی کردن عملیات انبار و انبار داری

  ● برنامه ریزی و کنترل موجودی های کالا در انبار

  ● انجام عملیات انبار داری ( تحویل گرفتن – نگهداری و تحویل دادن کالا )

  ● بازرسی و بازبینی و بازنگری موجودی های کالا در انبار و حفاظت انبار ها

  ● ایجاد هماهنگی و بر قراری ارتباط اصولی و روشمند با سایر واحد ها

  ● اداره کارکنان و سازماندهی انبار

  ● شناسایی و محل یابی اقلام انبار و تجهیزات انبار ها

  ● سرویس دهی و خدمات رسانی و همکاری با سایر واحد ها

  ● سر و سامان دادن وضعیت انبار ها و حمل و فصل مسایل مربوط به اداره انبار ها

  ● طبقه بندی موجودی های کالا و نحوه چیدن ، قرار دادن ، جا به جایی و حمل آن ها در انبار .

  تحقیقهای مشابه
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 13500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
  48 صفحه - 16500 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
  62 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  118 صفحه - 36000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  122 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
  93 صفحه - 36000 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 120000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
  31 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
  26 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
  50 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
  41 صفحه - 24000 تومان
  فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
  35 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
  24 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
  68 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
  33 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
  19 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  75 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  10 صفحه - 7500 تومان
  پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
  157 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  44 صفحه - 54000 تومان
  روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
  18 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
  56 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
  53 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  73 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
  12 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
  123 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
  81 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
  66 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
  78 صفحه - 42000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
  23 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
  37 صفحه - 30000 تومان
  cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
  36 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  76 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
  57 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
  63 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
  21 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
  44 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
  26 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره دارایی
  50 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
  38 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  22 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کاراموزی برق قدرت - تابلوی پست برق و ...
  48 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کاراموزی برق قدرت
  78 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در نیروگاه برق آبی
  59 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
  29 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی درشرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
  20 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  45 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
  147 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
  110 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
  107 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  51 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
  69 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
  39 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
  90 صفحه - 27000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
  37 صفحه - 18000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
  55 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  65 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
  108 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
  45 صفحه - 18000 تومان
  پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
  84 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
  152 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  34 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
  61 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 48000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
  30 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  86 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
  64 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  60 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
  114 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
  43 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
  42 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 24000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 42000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 24000 تومان
  آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
  18 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  47 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
  95 صفحه - 36000 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 21000 تومان
  کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  46 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
  55 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
  15 صفحه - 12000 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
  66 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته برق نیروگاههای حرارتی
  40 صفحه - 15000 تومان
  کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسیسات الکتریکی در بیمارستان رسالت رشت
  43 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کار لامپ های برق رشته برق
  3 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
  89 صفحه - 45000 تومان
  \پروژه رشته برق کابلها و سیمها
  118 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
  79 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
  83 صفحه - 42000 تومان
  کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
  56 صفحه - 25500 تومان
  کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
  51 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
  45 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
  37 صفحه - 21000 تومان
  سازمان اداره برق با تاریخچه
  20 صفحه - 7500 تومان
  کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
  51 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی اداره برق فلکه گاز رشت
  74 صفحه - 30000 تومان
  کار آموزی در اداره برق استان گیلان
  16 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007