موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

عنوان سفارش :
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
تعداد صفحه :
142
قیمت :
42000 تومان
 • فهرست مطالب
 • فصل اول
 • مقدمه
 • تاريخچه
 • سازمان آموزش و پرورش
 • اصول عمده يك سازمان
 • تشكيلات سازمان هاي آموزش و پرورش
 • ساختار آموزش و پرورش
 • ضرورت تدوين سند ملي و آموزش و پرورش
 • تدوين سند ملي آموزش و پرورش چشم انداز (20ساله)
 • مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
 • مراحل فرايند مديريت استراتژيك
 • سطوح برنامه ريزي استراتژيك
 • مزاياي مديريت استراتژيك
 • نيازها و مطالبات اجتماعي تعليم و تربيت در هزاره سوم
 • مهارت هاي اساي تعليم و تربيت در هزاره سوم
 • اصول مديريت و آموزه هاي ديني در زمينه تدوين سند توسعه آموزش و پرورش
 • بررسي روند تحولات نظام آموزش قبل و بعد از انقلاب
 • چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 20 سال آينده
 • ويژگي هاي سند چشم انداز
 • رهيافت ارتقاي كيفيت معلمان در قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي اقتصادي
 • ويژگي ارتقاي حرفه اي معلم
 • الگوهاي ارتقاي حرفه اي معلم
 • سياست هاي مربوط به توسعه آموزش و پرورش
 • هدف هاي آموزش و پرورش
 • راهبردهاي توسعه آموزش و پرورش در آينده
 • اهم مأموريت هاي آموزش و پرورش
 • روند تأثيرات جهاني شدن بر آموزش و پرورش
 • فعاليت هاي آموزش و پرورش استان گيلان
 • سهم اعتبارات آموزش و پرورش از بودجه عمومي
 • سهم هزينه هاي پرسنلي در كل هزينه هاي آموزش و پرورش
 • استانداردهاي جهانی طول تحصيل و مقايسه آن با ايران
 • اهميت مديريت مدرسه محوري در نظام يادگيري كشور
 • نقش معلم در افزايش يادگيري در نظام تعليم و تربيت
 • معلم به مثابه سازندگي دانايي در نظام يادگيري كشور
 • چارت آموزش و پرورش
 • فصل دوم :بخش حسابداری آموزش و پرورش استان گیلان ناحیه یک رشت
 • سیستم حقوق و دستمزد در ادراه آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت
 • ««آشنايي با بخش حسابداري اداره آموزش و پرورش ناحيه يك رشت»»
 • اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند
 • وظیفه دایره کارگزینی چیست
 • حقوق یا مزد مبنا چیست
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد
 • حقوق پایهBase rate
 • اضافه کاری over time
 • نوبت کاری
 • پاداش
 • دستمزد تعطیلات رسمی
 • روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
 • طراحي نظام حقوق و دستمزد كاركنان
 • ويژگيهاي سيستم حقوق و دستمزد
 • مراحل مختلف طراحي سيستم حقوق و دستمزد
 • روشهاي ارزشيابي شغل:
 • مرخصی استحقاقی:
 • فوق العاده مأموریت :
 • طرح های تشویقی دستمزد:
 • اوقات تلف شده:
 • ««نمونه اي از فعاليت هاي انجام شده توسط بخش حسابداري ادارۀ آموزش و پرورش ناحيه يك رشت»»
 • فعاليت هاي انجام گرفته كارورز در مدت كارورزي
 • فصل سوم
 • اهمیت کارورزی در آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
 • ارائه ي پيشنهاد:
 • نتيجه گیری
 • منابع:
 • پیوست
 • فرم مخصوص ثبت مشخصات سایر اموال غیر مصرفی
 • فرم مخصوص ثبت مشخصات اموال در حکم مصرفی
 • فرم مخصوص اموال غیر مصرفی در حکم مصرفی موجود در اطاق/محل ....... واحد آموزشی.......
 • فرم اموال غیر قابل استفاده به انبار
 • فرم تعمیرات اموال
 • فرم انتقال اموال از واحدی به واحد دیگر
 • گواهی مخصوص وام گیرنده و ضمانت کننده
 • نمونه ای از فعالیت انجام شده بخش حسابداری برای دبستان شهید مسعود قلیزاده
 • مقدمه:
 • در هر كشوري نظام آموزش و پرورش يكي از نظام هاي مهم اجتماعي است. رسالت اين نظام علاوه بر انتقال ميراث فرهنگي و تجارت بشري به نسل جديد، ايجاد تغييرات مطلوب در شناخت هاي،‌نگرش ها، و در نهايت رفتار كودكان و نوجوانان و جوانان هزينه مي شود. در واقع نظام آموزش و پرورش نظامي است كه الگوي كلي نهادها، مؤسسات و سازمان هاي رسمي جامعه است. و وظايف انتقال فرهنگ و شكوفا سازي آن، پرورش فرد و تربيت نيروهاي انساني ماهر و متخصص را بر عهده دارد. امروزه آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي يكي از سازمان هاي پيچيده و بزرگ اجتماعي در هر كشوري محسوب مي شود و با رشد و توسعۀ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پيوندي نا گسستني دارد و بتدريج از يك حالت ساده ابتدايي به يك حالت پيچيده در آمده است.

  امروزه به دليل گسترش علوم و تجارب بشري و توسعه فن آوري و پيشرفت هاي صنعتي گرايش به سازمان هاي آموزش و پرورش امري فراگير و جهاني شده است. به حدي كه يكي از شاخص هاي مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظايفي مي دانند كه نظام آموزش و پرورش به عهده گرفته است. از آنجائيكه سازمان آموزش و پرورش ناحيه يك رشن زير نظر آموزش و پرورش گيلان فعاليت مي كند و دستورالعمل هاي خود را از آموزش و پرورش استان دريافت مي كند. در اين فصل اهداف كلي و مديريت و راهبردها و چشم اندازها مطالبي گردآوري شده است.

  تاريخچه آموزش و پرورش در ايران

 • الف-قبل از اسلام:
 • تأسيسات آموزش و پرورش در دوره قبل از هخامنشي يعني دوران مادها، دلايل مستندي در دست نيست و به قراين آتشگاه و اماكني در جوار آن به تعليم و تربيت اختصاص داشته است. لذا مطالعه تاريخي را از دوره هخامنشي آغاز مي كنيم.به سال پانصدو پنجاه قبل از ميلاد مسيح ،‌كوروش با تسخير فرمانروايي قوم اد،‌فرمانروايي هخامنشي را بنيان نهاد. از آن تاريخ در وضع حكومت و مملكت داري ايران زمين تغييراتي به وقوع پيوست و سازمانهايي به وجود آمدند.سازمان آموزش و پرورش و تشكيلات آن بنا به نوشته مورخين در دوران حكومت هخامنشيان به سه نوع تقسيم شده است:

  نخستين سازمان آموزشي خانواده بوده است. والدين هر طفل مسئوليت داشتند كه فرزندان خود را بر اساس موازين ديني زرتشت تربيت كنند. پس از خانواده، آتشكده و آتشگاه ها ،‌مسئوليت تربيتي كودك را به عهده مي گرفتند. اين محافل كه به دست پيشوايان مذهبي اداره مي شوند به تعليمات كودك جهت تحكيم بنيان عقايد مذهبي مي پرداختند، اين نوع سازمان هاي آموزشي به همگان اختصاص داشت. نوع سوم آموزشگاه هاي درباري بودند. اين آموزشگاه ها كه در قلب كاخ ها قرار داشتند مختص شاهزادگان و فرزندان حاكمان بودند. هدف عمده تربيت در اين آموزشگاه ها كاملاً از سازمان هاي تربيتي مجزا بوده است. در دوره هخامنشي، سازمان ها و تشكيلات آموزشي بر تربيت كارشناسان و متخصصين علوم و فنون نپرداخته اند. در دوره ساسانيان سازمان هاي آموزشي گسترش پيدا كرد. ساسانيان علوم و فنون دنياي متمدن چون هند، و يونان را به قلمرو خود راه دادند. و اين امر باعث شد دانشگاه عظيمي چون گندي شاپور در قرن سوم ميلادي در زمان اردشير بابكان تأسيس شود. دانشگاه گندي شاپور كه چند قرن قبل از اسلام تأسيس شد و صد سال قبل از اسلام بزرگترين مركز علمي بود و تا قرن سوم هجري داير بود.ملاحظه مي شود كه در دوران قبل از اسلم امر تعليم و تربيت مختص طبقه مرفه اجتماعي بوده است. از اين رو سازمان و تشكيلات گسترده اي كه مديريت و سيستم واحدي در آموزش و پرورش بوجود آورد، موجود نبوده است.

 • بعد از اسلام:
 • مطالعه تاريخ آموزش و پرورش و سوابق تعليم و تربيت آدمي نشان مي دهد كه به علت ناچيز بودن مجموعۀ ميراث اجتماعي و ساده بودن ارتباطات انساني،‌ آموزش و پرورش به وسيله خانواده ها و بيشتر به طور غير عمدي انجام مي گرفته است. در گذشته دور خانه مهمترين مكان براي آموزش فرزندان امرا و اشراف و توانگران بوده است.در دره اسلامي اولين مركزي كه براي تعليم و تربيت مسلمانان مورد استفاده جدي و همه جانبه قرار گرفت، مسجد بود. مسجد محل پرستش خداي يكتا ،‌اداي فرايض و مركز اجتماعات مسلمانان است كه به وسيله آن ترويج دين اسلام و تعليم مباني آن و تزكيه و تهذيب نفس مسلمانان انجام مي گرفت. در بعضي از مساجد، مكتب نيز براي آموزش و پرورش خردسالان داير شد. مكتب پايگاهي براي سواد آموزي به شمار مي رفته. اين آموزش با ويژگي هاي روستاهاي ايران سازگار بوده و فلسفه ان ايجاد باسواد كردن مردم بوده است. در سال 1302 وزارت معارف تصميم به اصلاح مكتب خانه ها گرفت و به موجب آئين نامه مصوب 1303 شوراي عالي معارف، تأسيس مكتبخانه ها، كنار مدارس ابتدايي به سبك جديد منوط به اجازه وزارت داير شد. باافزايش مدارس به تدريج مكتبخانه ها كاهش يافت. بعد از تأسيس وزارت علوم در 1272 هـ.ق فكر تأسيس گسترش مدارس ابتدايي به سبك جديد قوت گرفت و پس از مشروطيت تحصيلكرده هاي خارج،‌دولت و ميسيونر هاي مسيحي تعدادي مدرسه جديد تأسيس كردند. در سال 1280 تقريباً هفده مدرسه ابتدايي در تهران و شهرستان ها وجود داشت و با تصويب قانون اساسي معارف در سال 1290 دولت رسماً عهده دار امر آموزش و پرورش شد. آموزش و پرورش به سبك جديد در ايران يا تأسيس مدرسه دارالفنون در سال 1268 هجري شد. اين مدرسه به سبك اروپايي اداره مي شد و شامل دوره هاي متوسطه و عالي بود و دولت مستقيماً نظارت بر مدارس را به عهده گرفت.

 • بعد از انقلاب اسلامي 1357:
 • پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سازمان آموزش و پرورش تغييراتي به وقوع پيوست. طبق اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 آبان 1358 دولت موظف گرديد وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. حال تعليم و تربيت از آمادگي تا پايان تحصيلات متوسطه زير نظر وزارت آموزش و پرورش اداره مي شد و پس از تعليمات متوسطه عهده دار آن وزارت فرهنگ و آموزش عالي است.با توجه بر تاريخچه آموزش و پرورش در ايران روشن مي گردد كه تا انقلاب مشروطيت سازمان مدوني با هدف مشخصي وجود ندارد از اين رو تعليم و تربيت رسمي جزء شئون اجتماعي كم اهميت تلقي مي شود.پس از تدوين قانون اساسي معارف در سال 1290 شمسي تحولات چشمگيري در رابطه با تغييرات و دگرگوني هاي جامعه بوجود نيامد پس از انقلاب اسلامي 1357 برنامه هاي تربيتي در دست تهيه و تدوين قرار گرفت.آموزش و پرورش ناحيه يك رشت در سال 1353 تأسيس شده و هدف آن رسيدگي به امور مدارس مي باشد. اين نظام زير نظر آموزش و پرورش استان گيلان فعاليت مي كند و به تبعيت از وزارت آموزش و پرورش كل ايران اهداف اعتقادي، اخلاقي، زيستي،‌اقتصادي و فرهنگي و هنري را پيش روي خود قرار داده است. فعاليت هاي اين سازمان ذاتا و في نفسه ارزشمند مي باشد و در جهت برنامه ريزي و سازماندهي و هدايت و نظارت بر فعاليت هاي مدارس زير نظر اين منطقه تلاش مي نمايد و سعي در بهبود رشد شخصيت كودك و نوجوان و جوانان و بروز استدادهاي آن تلاش گسترده مي نمايد.ثمر بخشي اين نظام از يك سو تبديل كردن استعدادهاي مستعد به انسان هاي سالم، بالنده، متعادل و رشد يافته و از سوي ديگر تأمين كننده نيازهاي نيروي انساني جامعه در بخش هاي متفاوت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است.

  در نظام آموزش و پرورش ناحيه يك نزديك به سه هزارو چهارصدو چهل و نه (3449) مدير، معاون، مشاور، مراقب بهداشت و سلامت، مربي، خدمات و ساير كاركنان و كارمندان مشغول به ارائه خدمت در اين ناحيه مي باشند و داراي 375 آموزشگاه و 2248 كلاس و نزديك به 57015 دانش آموز در مقاطع تحصيلي ابتدايي راهنمايي و متوسطه مي باشد كه 255/16 نفر آن در مقاطع تحصيلي متوسطه و پيش دانشگاهي مشغول به تحصيل مي باشند.شيوه كار كردن و مؤثر بودن در مراكز آموزشي اين ناحيه مستلزم شناخت هدفها، اصول آموزش و پرورش، ويژگي هاي دانش آموزان معلمان و برنامه هاي درسي،‌روش هاي آموزش و پرورش و سياستهاي حاكم بر هر يك از دوره هاي تحصيلي و آشنايي مديران با شيوه هاي نوين مديريت است.

  سازمان آموزش و پرورش:

  در اثر گسترش تمدن و توسعه اجتماعات،‌زندگي جمعي موجب شد كه انسان ها جهت رفع نيازهاي خود دست به دست هم دهند و با همياري يكديگر در مسير رسيدن به خواسته هاي مشترك كوشش نمايند. گردهمايي انسانها موجب گرديد كه به اهتمام متعارف حداكثر رضايت شخص به وجود آيد. در نتيجه فعاليت گروهي شكل گيرد و موجب پيدايش سازمان ها شود.پس سازمان زائيده فعاليت گروهي است كه افراد گروه براي رسيدن به يك هدف معين و مشترك دور هم جمع مي شوند . اين فعاليت انساني با بكار گيري تأسيسات و تجهيزات مادي كامل مي شود. هر سازمان از اجزايي تشكيل شده است كه واحدهاي سازماني ناميده مي شود . مجموعه واحدهاي سازماني هم رديف هاي سازمان ناميده مي شود. همه رديف هاي سازماني با روابط خاص بين خود، كه از اختيارات مديريت كل سازمان نشأت مي گيرد، در ارتباط با وظايف،‌اختيارات قانوني و سيستم راهبردي ،‌تركيب سازماني را به وجود مي آورند. چون تعداد شاغل در واحدهاي بالاي سازمان كمتر از واحدهاي پايين سازمان است. لذا تركيب سازمان به صورت هرم نشان داده مي شود. در گذشته يك سازمان به منزله نظام شكل يافته اي تصور مي شد كه به فعاليتي اشتغال داشت. اين فعاليت بيشتر جنبه مادي داشت. لذا هدف عمده مديريت سازمانها افزايش توليد بود. بنابراي سازمان هايي كه داراي توليد آني و ملموس بودند،‌بيشتر ورد توجه قرار داشتند. از آنجايي كه امروزه سازمان هاي تربيتي تغذيه دهنده ساير سازمانها هستند، لذا در جوامع پيشرفته مؤسسات تربيتي از اهميت خاصي برخوردارند.در هر سازماني دو نظام خاص حكم فرمايي مي كند.

  الف:نظام تحرك: كه سعي دارد تا رقابتهايي بين واحدها به وجود آورد . و در رابطه با اين هدف امكانات لازم راتأمين كند.

  ب: نظام ارتباطي بين گروهها و مديريت: كه ضمن دريافت اخبار مربوزه به امور جاري از نظر محيط و هدف به قضاوت مي پردازد.

  باتوجه به نظام هاي حاكم در يك سازمان،‌عمل مديريت در هر سازماني بايد از يك انگيزه متعادل كننده و يا انگيزه هماهنگ كننده پيروي كنند.

  هدف كلي يك سازمان را مي توان به دو بخش تقسيم نمود:

  اول هدف توليدي:‌در اين بخش از هدف توليد مايحتاج زندگي مد نظر است كه داشتن بازده اقتصادي را براي سازمان و جامعه به همراه دارد. اين توليد ممكن به صورت كالا باشد و مربوط به نيازي از احتياجات نيروي انساني جامعه باشد مثلاً سازماني ممكن است وسايل زندگي را بسازد و يا نيروي انساني را تربيت كند.

  دوم هدف اجتماعي: در اين بخش از هدف خواسته هاي معنوي و مادي افراد تشكيل دهنده سازمان مورد نظر است بدين معني كه سازمان موظف است جهت بهبود چرخش خود افراد وابسته به خود را از شرايط مادي و معنوي برخوردار سازد . قسمت مادي هدف اجتماعي مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با مخارج زندگي به اعضاء است كه وسيله جهت استحكام پايه هاي زندگي آنها مي شود. در هدف اجتماعي جنبه معنوي كم اهميت تر از جنبه مادي نيست. در اين قسمت به فرد كمك مي شود تا به ارزش وجودي و مسئوليت خود پي ببرد.نظر به اينكه نظام اجتماعي حاكم بر جامعه، تمدن و فرهنگ،‌در نحوه هدايت سازمان ها تأثير مي گذارند. بدين جهت در جوامع ،‌از نقطه نظر سياسي و اجتماعي تفاوت هايي بين سازمان ها موجود است.

  اصول عمده يك سازمان

  تحقیقهای مشابه
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 42000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 13500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 15000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 45000 تومان
  بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
  49 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
  36 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
  140 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
  93 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
  48 صفحه - 16500 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 120000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
  31 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
  26 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
  50 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
  41 صفحه - 24000 تومان
  فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
  35 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
  24 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
  68 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
  33 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
  19 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  75 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  10 صفحه - 7500 تومان
  پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
  157 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  44 صفحه - 54000 تومان
  روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
  18 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
  56 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
  53 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  73 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
  12 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
  123 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
  81 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
  66 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
  78 صفحه - 42000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
  23 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
  37 صفحه - 30000 تومان
  cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
  36 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  76 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
  57 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی - کارورزی در آموزش و پرورش
  80 صفحه - 36000 تومان
  اهمیت کارورزی در آموزش و پرورش
  3 صفحه - 1000 تومان
  گزارش کارآموزی در مرکز پرورش جوجه و جوجه کشی
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  45 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
  147 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
  110 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
  107 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  51 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
  69 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
  39 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
  90 صفحه - 27000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
  37 صفحه - 18000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
  55 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  65 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
  108 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
  45 صفحه - 18000 تومان
  پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
  84 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
  152 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
  62 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  34 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
  61 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 48000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
  30 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  86 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
  64 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  60 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
  114 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
  43 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
  42 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  118 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  122 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 24000 تومان
  آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
  18 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  47 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
  95 صفحه - 36000 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 21000 تومان
  کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  46 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر، آموزش زبان انگلیسی برای کودکان همراه با مستند document
  60 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش نرم افزار پینت ویندوز بصورت اتوران paint autoran cd with mmb
  10 صفحه - 36000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
  50 صفحه - 120000 تومان
  پروژه رشته نرم افزار آموزش movie maker(پاورپوینت)
  15 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته فناوری اطلاعات - آموزش الکترونیک
  129 صفحه - 42000 تومان
  گزارش از سازمان آتش نشانی رشته آموزش ابتدایی
  8 صفحه - 7500 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
  66 صفحه - 30000 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
  116 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر آموزش الکترونیک
  101 صفحه - 36000 تومان
  پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
  48 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته شیلات و ماهیان و آبزیان مربوط به پرورش ماهیان گرمابی
  57 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
  153 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
  34 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
  113 صفحه - 45000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 45000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت پخش کرد آفرید آشنایی و اموزش نرم ا فزار هلو
  180 صفحه - 54000 تومان
  تاریخچه آموزش و پرورش در هند
  61 صفحه - 18000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
  13 صفحه - 1500 تومان
  بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
  11 صفحه - 1500 تومان
  گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
  29 صفحه - 10500 تومان
  نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
  13 صفحه - 6000 تومان
  نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
  46 صفحه - 15000 تومان
  روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
  29 صفحه - 10500 تومان
  آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
  13 صفحه - 6000 تومان
  ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
  22 صفحه - 9000 تومان
  سازمان آموزش و پرورش - چارت
  19 صفحه - 7500 تومان
  مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
  10 صفحه - 6000 تومان
  نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
  13 صفحه - 6000 تومان
  کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
  16 صفحه - 9000 تومان
  وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
  7 صفحه - 1500 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  17 صفحه - 9000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  15 صفحه - 9000 تومان
  متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
  4 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
  3 صفحه - 9000 تومان
  ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
  4 صفحه - 1500 تومان
  کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
  20 صفحه - 12000 تومان
  کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
  20 صفحه - 9000 تومان
  سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
  16 صفحه - 10500 تومان
  ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
  22 صفحه - 7500 تومان
  کارآموزی آموزش و پرورش ماهيت و مفاهيم نظري حسابداري مالي
  36 صفحه - 15000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  18 صفحه - 6000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
  13 صفحه - 6000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
  25 صفحه - 10500 تومان
  بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تحول بنیادین
  15 صفحه - 6000 تومان
  مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
  36 صفحه - 10500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007