موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

ضرب المثل های گیلکی

عنوان سفارش :
ضرب المثل های گیلکی
تعداد صفحه :
11
قیمت :
4500 تومان
- اگه بدانی می حال زاره ، تی کون تومان کنی دکفی به صارا. اگر از حال زارم خبر داشته باشی ، شلوارت را درمی آوری و سر به صحرا میگذاری. - اسب ِ ره خاش فوکونه ، سگ ِ ره واش. جلوی اسب استخوان می ریزد ، جلوی سگ علف. هر کاری که میکند اشتباه ، و از روی نادانیست. - از لاغری ماهی خوشک غازیان ِ مانه. از بس که لاغر است ، شبیه ماهی خشک غازیان است. - از دولتی بج سوررفم آب خوره. به لطف برنج ، علف هرزهم سیراب میشود. - از حاج حاجی ام کرایه خانه فیگیره. از روی خساست از چلچله هاهم کرایه می گیرد. - از او تومان بکندانه. از آن پاچه ور مالیده هاست. - ا پیله گی آدم ، لاره تورب ِ مانه . آدم به این گُندگی همچون ترُب بی بو و خاصیت است. بدرد هیچ کاری نمی خورد. - از عسل شیرین تر تریاک موفته . تریاک مفت از عسل شیرین تر است. - از گول چی بیدئیم تا از گولابش بیدینیم . از گل چه خیری دیده ایم تا از گلابش ببینیم. - اگه تو شنبه ای من چهارشنبه یم. اگر تو زرنگی من از تو زرنگ ترم. ـ ای تا کفش لنگه بیافته ، واپرسه چیره مردوم پابرانده گردیدی . یک لنگه کفش پیدا کرده ، می پرسد ، چرا مردم پابرهنه راه می روند . وای به روزی که گدا معتبر شود . - ای تا نوخورمکا واترسن ، ای تا پا نوشورمکا . یکی از آدمی که می گوید نمی خورم باید ترسید ، یکی از آدمی که می گوید پا نمی شویم . - ای دسگی فاده ، دو دسگی فاگیره . با یک دست می دهد ، با دو دست می گیرد . - ای نفر شین به طشت خوره ، ای نفرشین به پشم . یکی را ز ماهی رساند به ماه / یکی را زمه اندر آرد به چاه ( سعدی ) - اونی پاماله ، تی تابوته . جای پای او قد تابوت توست . - اون دیمیزه تره آب بره . او بشاشد، آب ترا می برد . - انی گوسره ، گرم باد دمه . روی گُهش ، باد گرم می وزد . خودش را خیلی دست بالا گرفته . - انــه دهنه دبدی ، انــه کون به حرف آیه . دهنش را هم ببندی ، از بس که پر حرف است ، از ماتحتش به حرف خواهد آمد . - اما ن امی پـئـره سوفره بیده ایم . ما رنگ سُفره پدرمان را دیدیم. از اسب افتاده و از اصل نیفتاده . - او وخت کی روبار کله آب دبو ، اما چور بیم ، هسه کی ده چور اندر چوریم . آنوقتی که همه دارا بودند ما فقیر بودیم ، حالا که دیگر فقیر اندر فقیریم . - انــی لـحـاف تـازه بـوسـته. تجدید فراش کرده . کارش جور شده. نانش در روغن افتاده. - بــاد خــوره کــخ دیــرینــه. نخور و خسیسی که باد می خورد و کف می ریند.
تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007