موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

حوزه فلسفی امام خمینی (ره)

عنوان سفارش :
حوزه فلسفی امام خمینی (ره)
تعداد صفحه :
22
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست
 • مقدمه
 • جایگاه اندیشه فلسفی در منظومه فکری امام از نگاه حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان

  نسبت امام خمینی و فلسفه به روایت دکتر دینانی

  فلسفه سیاسی

  مشروعیت سیاسی

 • وجه حقانی مشروعیت سیاسی
 • وجه قانونیت مشروعیت سیاسی
 • وجه مقبولیت مشروعیت سیاسی
 • زندگی خوب
 • نوع و شكل حكومت
 • آزادی
 • آزادی در دایره دین اسلام

 • عدالت
 • بیداری اسلامی

  امام خمینی(ره) در جایگاه یك بیدارگر بزرگ

  بیداری اسلامی، نهضتی بر بنیاد توحید

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • مسئله مهمی که به ادعای برخی صاحب نظران،از اهمیت خاصی برخوردار است، وجود یا عدم وجود اندیشه های حکمی و فلسفی در اندیشه های امام خمینی(ره) است.آیا حکمت و فلسفه نزد عارف معظمی چون او مقامی داشته است یا نه؟اگر داشته است این حکمت و فلسفه چه نسبتی با سایر ابعاد شخصیتی ان بزرگوار داشت؟این ها همگی سئوالاتی است که سعی می کنیم در اقتراح از صاحب نظران،به پاسخ آن ها دست یابیم.پیش از آن که به نظریات صاحب نظران بپردازیم اشاره ای به جایگاه فلسفه نزد امام می اندازیم.

  امام سید روح الله موسوی خمینی (1281 ـ 1368 ش) فقیه، عارف و از فیلسوفان برجسته معاصر است. جایگاه رفیع رهبری سیاسی و دینی و مرجعیت فقهی او موجب شده است که جنبۀ فلسفی ایشان آنچنان که شایسته است، شناخته نشود؛ در حالی که امام خمینی پیش از اینها مدرس برجستۀ فلسفه و حکمت بود. حتی منزلت عرفانی امام بیش از بعد فلسفی او شناخته شده است؛ چرا که امام آثار مکتوب بسیاری در زمینۀ عرفان از خود برجای گذاشت؛ اما در زمینۀ فلسفه آثار مکتوب بسیاری از امام در دست نیست و این خود از عوامل ناشناخته بودن بُعد امام است.

  امام خمینی عرفان را نزد آیه الله میرزا جواد ملکی تبریزی (م 1304ش) و آیه¬ الله محمدعلی شاه آبادی (1292 ـ 1369ق) آموخت. او بین سال¬های 1307 ـ 1314 شمسی از محضر شاه آبادی، کتاب¬های شرح فصوص الحکم قیصری، مصباح¬الانس، فتوحات¬ المکیه و منازل السائرین را درس گرفت. آثار قلمی امام در عرفان بسیار است. از این آثار می¬توان تعلیقه بر شرح فصوص الحکم قیصری و مصباح¬الانس، اسرارالصلاه، شرح دعای سحر و مصباح الهدایه را نام برد. قدم راسخ امام در عرفان نظری و عملی را می¬توان در آثار قلمی او مشاهده کرد.(رک فنائی اشکوری محمد، فلسفه اسلامی در ایران معاصر، فصلنامه اسراء، سال اول، شماره 2، زمستان 1388، ص113)

  امام مدتی نزد آیه الله میرزاعلی اکبر حکمی یزدی (م 1305ش) حکمت، حساب و هیئت آموخت. اما استاد اصلی او در فلسفه آیه الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی (1310 ـ 1395 ق) بود. وی مدت چهار سال شرح ملاهادی سبزواری را از محضر این حکیم فرزانه استفاده کرد. مدت کوتاهی نیز در درس اسفار آیه الله رفیعی شرکت کرد، اما به جهت حدت و قوت ذهن و رسوخ در حکمت، خود را بی¬نیاز از ادامه شرکت در درس اسفار ایشان دید و به مطالعه اسفار و مباحثه آن با آیه الله میرزاخلیل کمره¬ای بسنده کرد و خود مدرسی زبردست در این رشته گردید.(همان، ص113 ـ 114)

  امام چند دوره به تدریس شرح منظومه پرداخت و دست¬کم یک دوره قسمت عمده اسفار را به مدت ده سال تدریس نمود. تقریرات درس¬های شرح منظومه سبزواری و قسمت¬هایی از اسفار ملاصدرا، توسط یکی از شاگردان ایشان به نام آیه الله سیدعبدالغنی اردبیلی (1299 ـ 1369ش) منتشر گردیده است. این درس¬ها بین سال¬های 1323 تا 1328 شمسی در قم ایراد گردیده است. ( تقریرات فلسفه «شرح منظومه و اسفار»، 3 جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1381 )

  امام از حدود 1305 شمسی، تدریس حکمت و عرفان را آغاز کرد و دست¬کم تا حدود سه دهه در این حوزه اشتغال داشتند. بسیاری از این درس¬ها خصوصی و گاه پنهانی بود. فضای غالب بر حوزه¬های علمیۀ آن زمان، ضد فلسفه و عرفان بود تا بدانجا که برخی فلاسفه و عرفا را تکفیر می¬کردند. در چنین فضایی امام با تدریس فلسفه و تربیت شاگردانی برجسته در این زمینه، نهال تفکر فلسفی را در قم آبیاری کرد.

  نقش امام در رشد و توسعه فلسفه اسلامی نقشی یگانه است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نظر مثبت امام نسبت به فلسفه و تأیید و حمایت او از تفکر فلسفی، از جمله حمایت او از آراء و آثار شهید مطهری، موجب شد که دوره¬ای طلایی برای فلسفۀ اسلامی در ایران به ویژه در حوزه¬های علمیه و دانشگاه¬ها آغاز گرددکه قطعاً در تاریخ ایران بی¬سابقه است.

 • جایگاه اندیشه فلسفی در منظومه فکری امام از نگاه حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان
 • حضرت امام(ره) از دیدگاه بنده در عین حالی که سیاست را اداره می کردند، نه یک سیاستمدار، بلکه یک فیلسوف سیاسی بودند. اساسا سیاستمداران عالم دو دسته اند؛ بعضی سیاستشان بر پایۀ فلسفه است و برخی صرفاً به طور اتفاقی در سیاست قرار گرفته اند و امور سیاسی را مدیریت می کنند. حضرت امام(ره) از قسم اول هستند که دارای فلسفه بودند. اندیشۀ حضرت امام(ره) بیشتر براساس فلسفۀ ملاصدرا و عرفان ابن عربی شکل گرفت. در فلسفۀ ملاصدرا مجموعه ای از اصول و مبانی وجود دارد که می توانیم آنها را به عنوان پایه های اندیشۀ سیاسی حضرت امام(ره) به شمار بیاوریم. همچنین در عرفان نظری نیز اصولی است که آنها را نیز می توانیم در شاکلۀ تفکر سیاسی حضرت امام(ره) مؤثر بدانیم. البته تأثیرگذاری فلسفه در شاکلۀ اندیشه و تفکر سیاسی، به طور نامحسوس است و هر کسی هم نمی تواند این تأثیرگذاری را تشخیص داده و درک کند و رابطه‌اش را به دست آورد. رابطۀ فلسفه با سیاست، یک کار دقیق فکری و کار فیلسوفان است و از مباحث بین رشته ای تلقی می شود. بنابراین کسانی که در این وادی در مورد امام(ره) سخن می گویند، باید خودشان اهل فهم و درک مسائل فلسفی و رابطۀ آن با مسائل سیاسی باشند.

  نکتۀ دیگر این است که برخی از روابط بین فلسفه و سیاست تاکنون مورد بحث جدی صاحب نظران قرار نگرفته و احتیاج دارد تبیین شود. به عنوان مثال بنده معتقدم که بین بحث اصالت وجود در اندیشۀ ملاصدرا و امام خمینی(ره) با بحث ولایت و امامت و شاخه های ولایت همچون ولایت تکوینی و ولایت تشریعی ارتباط وجود دارد؛ اما احتیاج به تبیین دارد. همچنین بحث قوه و فعل یا بحث حرکت در جوهر و حرکت در اعراض که مباحث فلسفۀ محض است، در اندیشۀ سیاسی و فلسفۀ سیاست حضرت امام (ره) کاملاً تأثیرگذار بوده است که باید تبیین بیشتری شود. در بحث ولایت فقیه که رکن رکین اندیشۀ سیاسی حضرت امام(ره) به شمار می رود، باید به بحث ولایت باطنی و ولایت ظاهری توجه شود. ولایت فقیه، صرفاً ولایت ظاهری نیست؛ بلکه یک ولایت باطنی است که فقیه نسبت به سایر مردم دارا می‌شود. ظهور ولایت فقیه در خارج و عالم سیاست تحت عنوان «حاکمیت فقیه» مطرح می‌شود که در رأس مخروط نظام قرار می گیرد.

  ولایت باطنی، یک ولایت حقیقی و وجودی است؛ یعنی ولایت هستی شناختی و هستی شناسانه است. ولی فقیه بر اساس کمالات وجودی اش که در وجود خود کسب کرده است، نسبت به سایر افراد جامعه نوعی امتیاز تکوینی پیدا می کند. این خودش در فلسفه باید بحث شود که امتیاز تکوینی از چه راهی برای نفس یک انسان حاصل می شود. کمال وجودی چگونه حاصل می شود تا انسان کامل بر انسان ناقص ولایت پیدا کند. یا انسان اکمل بر انسان کامل چگونه ولایت پیدا می کند؟ اینها مبانی انسان شناسی و وجود شناختی دارد.

  در دستگاه فکری حضرت امام(ره) اصالت با وجود است نه با ماهیت. همچنین در انسان شناسی ایشان، اصالت با روح و نفس است نه با بدن و جسم. بنابراین ولایت تکوینی و وجودی هم بر می گردد به این که نفس ولی یا انسان کامل نوعی ولایت تکوینی بر سایر نفوس و انسان ها پیدا می کند و ولی فقیه هم از قبل همین امتیازات تکوینی و وجودی است که بر سایر انسان ها ولایت پیدا می کند. مؤیدات روایی و عقلی این مسئله هم زیاد است مانند: من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفا علی الهواه مطیعا لامر مولاه» در مورد این روایت باید در فلسفه بحث شود که نفس چیست؟ رابطۀ نفس با بدن چیست؟ و صیانت نفس چگونه برای انسان، مقام ولایت را ایجاب می کند؟

  همچنین در بحث حرکت جوهریه این سؤال مطرح است که آیا مقام و مرتبت ولایت فقیه که در جامعه حاصل می شود، یک مقامی است در اعراض یا یک مقام و مرتبت جوهری است؟ و بعد پاسخ داده می شود که تحصیل این مقام و مرتبت از راه یک حرکت جوهری و وجودی در وجود و نفس ولی حاصل می شود؛ «خروج الشیئ من القوة الی الفعل تدریجاً»؛ به عبارت دیگر حرکت ولی از نقص به سوی کمال است تا به مرحله ای می رسد که صاحب مقام ولایت می شود. اینجا بحث ها رنگ و بوی فلسفه و عرفان به خودش پیدا می کند.

  به نظر من باید میزگردهای و سمینارهای علمی متعددی برگزار شود تا نکات مختلف در اندیشه امام خمینی در حوزه فلسفه و عرفان شناخته شود و مباحث به طور دقیق و اصولی طرح گردد. (خبرگزاری دیپنا،13 خرداد 1390)

 • نسبت امام خمینی و فلسفه به روایت دکتر دینانی
 • در یکی از سال‌ها ، امام طبق رسم همیشگی شروع به موعظه کرد که بسیار تأثیرگذار بود. ایشان مطلبی را نقل فرمود که برای بنده بسیار پرچاذبه بود. احتمال می‌دهم که عنوان کردن این مطلب مصادف بود با روزگاری که بعضی از طلاب به طرف ادارات و به سوی زندگی کشیده شده و یا درس حوزه را رها می‌کردند، امام می‌فرمودند: طلاب وظیفه دارند درس بخوانند؛ اگر سختی هم هست باید بمانند و برای کسب معارف دینی سختی‌ها را تحمل کنند.سپس فرمودند: در سابق که درس اخلاق و معقول می‌دادم در بین شاگردان دو برادر از اهالی همدان بودند که بسیار مستعد و هوشمند و از ذکاوت سطح بالایی برخودار بودند و مطالب عقلانی به خصوص حکمت متعالیه ملاصدرا را بسیار خوب می‌فهمیدند. پس از مدتی تحصیل در معقول یک روز یکی از این دو برادر نزد من آمد و گفت: آقا در درس فقه و اصول معمول است، طلابی که چندین سال درس فقه می‌خوانند استاد به آنها اجازه اجتهاد می‌دهد گرچه به سن اجتهاد نرسیده باشند؛ آیا در درس معقول و حکمت متعالیه چنین رسمی وجود ندارد؟ در پاسخ گفتم: نه، تا به حال در حوزه‌ها مرسوم نبوده در علم حکمت و یا فلسفه به کسی اجازه‌ای بدهند. اما چون شما دوست داشته و اصرار دارید من برای شما یک چیزی می‌ نویسم.

  تحقیقهای مشابه
  حوزه فلسفی امام خمینی (ره)
  22 صفحه - 7500 تومان
  ساده زیستی امام خمینی (ره)
  15 صفحه - 6000 تومان
  چهل حدیث از سخنان امام خمینی (ره)
  14 صفحه - 4500 تومان
  گذری بر زندگی امام خمینی (ره)
  20 صفحه - 7500 تومان
  نظرگاههای مشترک میرزای نائینی و امام خمینی در قلمرو اندشه و نظام سیاسی اسلام
  17 صفحه - 7500 تومان
  گذری بر زندگی امام خمینی 11
  11 صفحه - 4500 تومان
  مبارزات امام خمینی (ره)
  25 صفحه - 7500 تومان
  گفته ها ی امام خمینی در باره عاشورا
  9 صفحه - 4500 تومان
  ویژگی های مکتب سیاسی امام خمینی چیست
  14 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
  110 صفحه - 54000 تومان
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
  18 صفحه - 6000 تومان
  کمیته امداد امام خمینی (ره)
  7 صفحه - 3000 تومان
  پروژه بررسی خودکفایی و اشتغال (آموزش و کاریابی) در کمیته امداد امام خمینی (ره)
  68 صفحه - 30000 تومان
  شیوه رهبری امام خمینی (ره)
  19 صفحه - 7500 تومان
  امام خمینی ره از ولادت تا رحلت
  26 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007