موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

توزیع درآمد - فقر و محرومیت در کشور

عنوان سفارش :
توزیع درآمد - فقر و محرومیت در کشور
تعداد صفحه :
18
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • شاخص توزیع درآمد و توزیع درآمد در ایران

  بررسی فقر و محرومیت در کشور

  تعریف فقر

  دلایل توجه به فقر

  شاخص های فقر

 • سیاست های معطوف به فقر
 • یافته های برخی پژوهشها در مورد فقر در ایران
 • علل فقر در ایران

  نقش ریسک در تداوم فقر در ایران

 • منابع
 • مقدمه
 • توزيع درآمد (Income Distribution)، درجه نابرابرى موجود بين درآمد افراد يک کشور را تشريح و تبيين مى‌نمايد. به‌عبارت ديگر توزيع درآمد روشى است که در ميان انواع گوناگون درآمد در يک ملت ديده مى‌شود. يکى از وظايف هر دولتي، کنترل وضعيت نابرابرى درآمد در آن جامعه است. يکى از وظايف دولت‌ها وظيفه توزيع درآمد و ثروت بين گروه‌هاى مختلف جامعه است و يکى از عوامل مؤثر و کارساز دولت‌ها براى بهينه‌سازى سيستم اقتصادى به‌شمار مى‌آيد

  نابرابرى در توزيع درآمد کشورها ريشه در تاريخ کشورها دارد و رفع اين نابرابرى به سياستگزارى کلان مالى نياز دارد. توزيع درآمد داراى اهداف اقتصادى و سياسى بسيار مهم براى دولت‌ها است. ليکن هدف سياسى آن بيشتر از هدف اقتصادى در جهان نمود دارد و يک موضوع قابل توجه براى هر حکومتى به‌شمار مى‌آيد که در سطح بين‌المللى و داخلى بتواند قد علم نمايد و به‌عنوان يک عامل ثبات دولتى به حساب آيد. بعضى از صاحبنظران ماليه عمومى معتقد هستند که نابرابرى در توزيع درآمد ناشى از بى‌ثباتى دولت و دولتمردان يک جامعه است و تا زمانى‌که اين نابرابرى را به طرف تعادل پيش نبرند دولت‌ها نخواهند توانست اعتماد و اطمينان محافل بين‌المللى و داخلى را به طرف خود جلب نمايند

  همچنين بعضى از صاحبنظران معتقد هستند که ”به‌طور کلى نابرابرى درآمد منسوب به اختلاف در موقعيت‌هاى فرهنگى و کارآموزي، استعداد ذاتى و خصوصيت مالکيت و توانائى اعمال قدرت بازار و آنگونه عوامل مانند بيماري، حادثه و ديگر بدبختى‌ها است“.

  شاخص توزیع درآمد و توزیع درآمد در ایران
 • براساس اصول علم اقتصاد، وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می شود و یکی از مهمترین معیارهایی که نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد میان مردم در کشورهای مختلف است ، ضریب جینی (GINI ) است .

  این ضریب بین صفر و یک متغیر است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزدیکتر باشند یعنی توزیع ثروت عادلانه تر و هرچه به یک نزدیکتر باشد یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر سوق پیدا می کند

  براساس این معیار در طبقه بندی کشورها براساس واقعیت های موجود،‌ کشورهایی که دارای ضریب جینی بیش از پنج دهم باشند کشورهای با توزیع درآمد نابرابر و کشورهایی با ضریب چهار دهم تا پنج دهم با توزیع درآمد کمتر نابرابر و بالاخره کشورهایی با ضریب جینی کمتر از چهار دهم را کشورهایی با توزیع درآمد خوب می دانند

  براین اساس اکثر کشورهای سوسیالیستی به دلیل ماهیت نظام های آنان، فقدان حق مالکیت خصوصی و همچنین برخی کشورهای با ماهیت سرمایه‌داری و پیشرفته یا به عبارتی توسعه یافته در زمره کشورهایی با توزیع درامد خوب قرار دارند.

  از مهم ترین شاخص های توزیع درآمد در جامعه که شرایط کلی توزیع درآمدها را نمایان می سازد، ضریب جینی است. این ضریب بین صفر و یک در نوسان بوده و هر قدر این ضریب به صفر نزدیکتر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه متعادل تر و عادلانه تر است. اگر ضریب جینی برای کشوری کم تر از 0.3 باشد، توزیع درآمد در آن کشور متعادل و اگر بین 0.3 تا 0.5 باشد توزیع درآمد نامتعادل و اگر بیش از 0.5 باشد توزیع

  تحقیقهای مشابه
  توزیع درآمد - فقر و محرومیت در کشور
  18 صفحه - 7500 تومان
  نحوه توزیع درآمد در ایران
  14 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007