تلگرام سایت تحقیق
امروز : 8 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 4894 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

آمار آماده همراه پرسشنامه تجزیه تحلیل آزمون

آزمونهای آماری روانشناسی مدیریت علوم اجتماعی تربیتی

تعداد کل صفحات 3
تعداد کل : 52 عدد
کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی


تعداد فرضیه اصلی : 15 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 202 نفر - نوع آزمون : آزمون T
پرسشنامه بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : دانشجویان پیام نور - تعداد نمونه : 100 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
پرسشنامه بررسی دینداری نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : t test
پرسشنامه رضایت شغلی - پرسشنامه اقدامات ارتباطی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی


تعداد فرضیه اصلی : 7 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : دانش آموزان 10 الی 12 سال - تعداد نمونه : 200 نفر - نوع آزمون : کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی و آزمون T
پرسشنامه نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 30 نفر - نوع آزمون : پیرسون
2 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه سبک رهبری نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مدیران - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : میانگین میانه واریانس مینیمم ماکزیمم Correlations
پرسشنامه 35 سوالی مربوط به سبک رهبری نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : افراد - تعداد نمونه : 120 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
پرسشنامه 63 سوالی حمایت مدیریت از کارآفرینی در شرکت نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی


تعداد فرضیه اصلی : 4 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : مردان و زنان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : رگرسیون
سه پرسشنامه های هوش اخلاقی - هوش هیجانی - رضایت زناشویی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی سرمایه اجتماعی


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 3
نمونه آماری : - تعداد نمونه : 60 نفر - نوع آزمون :
2 پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه قانون گریزی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان


تعداد فرضیه اصلی : 0 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 0
نمونه آماری : کارکنان - تعداد نمونه : 65 نفر - نوع آزمون :
پرسشنامه طراحی شده بررسی چالش های موجود در گزینش کارکنان سازمانهای دولتی نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 2
نمونه آماری : دانش آموزان - تعداد نمونه : 50 نفر - نوع آزمون : آزمون T test
پرسشنامه اضطراب امتحان نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری


تعداد فرضیه اصلی : 1 عدد - تعداد فرضیه فرعی : 6
نمونه آماری : کارمندان بانک - تعداد نمونه : 196 نفر - نوع آزمون : آزمون T test
پرسشنامه طراحی شده بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان نرم افزار محاسبه کار آماری : spss
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 3
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017